Partnership

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Partnership by Mind Map: Partnership

1. B2B

1.1. SOP

1.1.1. Đăng bài giới thiệu về dịch vụ

1.1.1.1. Đăng bài

1.1.1.2. Seeding

1.1.1.3. SEO bài viết trong group, page,...

1.1.2. Thu thập thông tin các shop online

1.1.3. Liên hệ mời hợp tác

1.1.3.1. Ưu tiên liên lạc

1.1.3.1.1. Shop có người quen có thể giới thiệu

1.1.3.1.2. Shop có lượng đơn đều

1.1.4. Yêu cầu về front-end (X)

1.1.4.1. Giao diện fanpage

1.1.4.2. Giao diện web

1.1.5. Yêu cầu về back-end

1.1.5.1. Hiệu quả

1.1.5.1.1. Ít sai sót, nhầm lẫn đơn

1.1.5.2. Hiệu suất

1.1.5.2.1. Gộp đơn

1.1.6. Pricing

1.1.6.1. Giá dịch vụ ship

1.1.6.1.1. KM đồng giá 5k

1.1.6.2. Giá dịch vụ đi kèm

1.1.6.2.1. Thu tiền hộ COD

1.1.7. Khuyến mãi - Promotion?

1.1.7.1. Value

1.1.7.1.1. Tổng hợp thanh toán - file?

1.1.7.1.2. Hệ thống app quản lý tiện ích?

1.1.7.1.3. Dịch vụ đi kèm

1.1.7.2. Tạo chương trình FREESHIP

1.1.7.2.1. FS tài trợ 2k

1.1.8. Chính sách

1.1.8.1. Giới hạn trách nhiệm

1.1.8.1.1. Có trách nhiệm ở

1.1.8.1.2. Không có trách nhiệm ở

1.1.9. Khác biệt

1.1.9.1. Tốc độ xử lý nhanh/chính xác

1.1.9.2. Hệ thống làm việc chuyên nghiệp

1.1.9.3. Đội ngũ nhân viên

1.1.9.3.1. Đông

1.1.9.3.2. Chuyên nghiệp

1.1.9.3.3. Lịch sự

1.1.9.3.4. Biết quan sát và nắm bắt nhu cầu KH

1.1.10. Quan tâm

1.1.10.1. Hiệu quả

1.1.10.2. Tin cậy