Напрями інформаційних технологій

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями інформаційних технологій by Mind Map: Напрями інформаційних технологій

1. Основні компоненти

1.1. Збір даних

1.2. Обробка даних

1.2.1. обчислення

1.2.2. сортування

1.2.3. укрупнення агрегування

1.2.4. класифікація групування

1.3. Збереження даних

1.4. Створення звітів

2. Особливості технологій пов'язаних з обробкою даних

2.1. Виконання необхідних фірмі задач по обробці даних про свою діяльність та підтримки контролю

2.2. вирішення тільки структурованих задач з алгоритмом

2.3. виконання стандартних процедур обробки

2.4. виконання основного обсягу робіт в автоматичному режимі з мінімальною участю людини

2.5. використання деталізованих даних

2.6. мінімальне залучення у вирішенні проблем зі сторони фахівців інших рівнів

3. Класифікація інформаційних технологій за ступенем типізації операцій

3.1. Поопераційні

3.2. Попредметні

4. Класифікація інформаційних технологій, за типом носія інформації

4.1. безпаперова

4.1.1. Мережа Інтернет

4.1.2. Електронні документи

4.1.3. Електронні гроші

4.2. паперова

4.2.1. Різновид документів

5. Інформаційна технологія обробки даних

5.1. Рівень операційної діяльності персоналу невисокої класифікації

5.2. Вирішення рутинних задач

5.3. Підвищує продуктивність праці

6. На рівні операційної діяльності вирішуються такі завданя

6.1. Обробка даних про операції, здійснені фірмою

6.2. Створення періодичних контрольних звітів про стан справ

6.3. Одержання відповідей на поточні запити та оформлення їх у виді паперових документів або звітів

7. Посилання з якого взято інформацію

8. Інформаційна технологія експертних систем

8.1. Основні відомості технології прийняття рішень від експертних систем

8.1.1. Вирішення проблем системою підтримки прийняття рішень відбиває рівень її розуміння користувачем і його можливостями одержати й осмислити рішення.

8.1.2. Експертні системи здатні пояснювати свої міркування в процесі одержання рішення

8.1.3. Використання експертними системами нового компонента інформаційної технології - знань

9. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень

9.1. Характерні особливості

9.1.1. Орієнтація на вирішення погано структурованих завдань

9.1.2. Поєднання традиційних методів обробки даних з можливостями математичних медалей

9.1.3. Закінчення ітерацій ініціює людина

9.1.4. Спрямованість на непрофесійного користувача комп'ютера

9.1.5. Висока адаптивність можливість пристосуватися до особливостей наявного технічного і програмного забезпечення і вимог користувача

10. Інформаційна технілогія обробки даних

10.1. Особливості технологій пов'язаних з обробкою даних

10.1.1. виконання необхідних фірмі задач по обробці даних про свою діяльність для підтримки контролю

10.1.2. виконання стандартних процедур обробки

10.1.3. вирішення тільки структурованих задач з алгоритмом

10.1.4. виконання основного обсягу робіт в автоматичному режимі з мінімальною участю людини

10.1.5. використання деталізованих даних

10.1.6. мінімальну залучення в рішенні проблем з боку фахівців інших рівнів

11. Інформаційна технологія управління

11.1. Особливості технологій управління

11.1.1. орієнтована на роботу в середовищі інформаційної системи керування

11.1.2. підходять для функціональних підсистем (підрозділів)

11.1.3. Інформація про минуле, теперішній стан та імовірний майбутній стан фірми

11.1.4. використовується при гіршій структурованості розв'язуваних задач

11.1.5. Регулярні управлінські звіти

12. Інформаційна технологія автоматизації офісу

12.1. Основні компоненти

12.1.1. Бази даних - концентрує дані про виробничу систему фірми

12.1.2. Електронна пошта

12.1.3. Відеоконференції та аудіозвязок

12.1.4. Табличний процесор

12.1.5. Текстовий процесор

12.1.6. Електронний календар та планування

12.1.7. Хмарні сховища документів та резервні копії