YHDESSÄOHJAUTUVUUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YHDESSÄOHJAUTUVUUS by Mind Map: YHDESSÄOHJAUTUVUUS

1. JOHDAN TIIMIÄ

1.1. luottamus & psykologinen turvallisuus

1.2. osallistaminen

1.2.1. osallistan muut päätöksentekoon

1.2.1.1. siinä määrin kuin tilanne vaatii

1.2.2. vedän ongelmanratkaisudialogia

1.2.3. keskustelen tiimin tavoitteista

1.3. Optimismi ja positiivinen muutos

2. TUEN YKSILÖITÄ

2.1. rakennan kyvykkyyttä

2.1.1. annan vastuuta

2.1.2. jaan osaamistani

2.1.3. tarjoan merkityksellisiä tulkintoja

2.1.4. otan yksilön kyvyt ja mindsetin huomioon

2.2. näytän suuntaa

2.2.1. asetan yhteisiä tavoitteita

2.2.2. varmistan että alaiset ymmärtävät roolinsa, ja mitä häneltä odotetaan

2.2.3. inspiroin esimerkilläni

2.3. sparraan tarvittaessa

2.4. annan palautetta

2.4.1. kiitän, kehun ja kannustan

2.4.2. nostan epäkohdat esille

3. FASILITOIN YHDESSÄ RAKENTAMISTA (CO-CREATION)

3.1. selkiytän tapaamisten tarkoituksen

3.2. hyödynnän erilaisia palaverimuotoja

3.3. hyödynnän fasilitointityökaluja

3.4. rohkaisen yhdessäohjautuvaa kehittymistä

3.4.1. rakennan yhteistyötä toimijoiden välillä

3.5. Diversiteetin huomioon ottaminen

4. Mobilisoi