Halado project

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Halado project by Mind Map: Halado project

1. Mô hình kinh doanh (1)

1.1. Ý tưởng kinh doanh

1.2. Kênh bán hàng

1.3. Chiến lược

2. Chế biên sản phẩm

2.1. Tự sản xuất

2.1.1. Giai đoạn nào tự sx?

2.1.2. Thiết bị, máy móc cần thiết

2.2. gia công

2.2.1. Giai đoạn nào gia công

2.2.2. Đơn vị gia công phù hợp

2.3. Vận chuyển nguyên vật liệu

3. Vận hành

3.1. Pháp lý

3.1.1. GPKD

3.1.2. Bảo hộ thương hiệu, bản quyền sáng chế

3.1.3. VS ATTP

3.1.4. Công bố

3.1.5. Mã vạch

3.2. Chi phí

3.2.1. Nguyên vật liệu

3.2.2. Sản xuất nguyên vật liệu

3.2.3. Thuê hoàn thiện hồ sơ pháp lý

3.2.4. Văn phòng hoặc nhà xưởng

3.2.5. Các chi phí khác

3.3. Nhân sự

3.3.1. Chịu trách nhiệm cty

3.3.2. KẾ toán: toàn bộ các báo cáo tài chính

3.4. Vận hành

3.4.1. Phần mềm quản lý bán hàng

3.4.2. Phần mềm quản lý doanh nghiệp

4. Marketting

4.1. Chi phí cho MKT

4.2. sắp xếp thứ tự ưu tiên các sàn

4.3. chọn phương pháp MKT phù hợp

4.4. live stream ( thuê Kdol)

5. Thiết kế (3)

5.1. Logo cho từng ngành

5.2. Logo HALADO

5.3. Bao bì và hình ảnh thiết kế bao bì

5.4. quy cách đóng gói + bao bì phù hợp

6. Bán hàng

6.1. Chiến lược giá

6.2. Phân khúc khách hàng

6.3. Kênh bán hàng: Kênh online only

6.3.1. shopee

6.3.2. lazada

6.3.3. tiki

6.3.4. facebook

6.3.5. Google

6.3.6. Zalo

6.4. Vận chuyển hàng hóa

7. Sản phẩm (2)

7.1. Bột

7.1.1. Bột ươi ( bột hòa tan)

7.1.2. Bột ngũ cốc

7.1.3. Bột cacao

7.2. Trà

7.2.1. Trà ươi túi lọc

7.2.2. trà ươi và các vị khác túi lọc

7.3. Hạt nguyên chất

7.3.1. Hạt macca

7.3.2. Hạt ươi

7.3.3. Hạt điều

7.3.4. Các loại hạt nhập khẩu