Rollen en taken mentor

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rollen en taken mentor by Mind Map: Rollen en taken mentor

1. Studie- en beroepskeuzeprocessen

1.1. Mentorlessen binnen onderwijsprogramma

1.1.1. Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

1.1.2. Lesmethode Tumult

1.2. Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

1.2.1. Wat kan ik?

1.2.2. Wat wil ik?

1.2.3. Wat doe ik?

1.3. Maatschappelijke stage

2. Sociaal-emotionele processen

2.1. Mediawijsheid

2.2. Zorgdragen voor positieve (gedrags-)regels binnen de groep.

2.3. (Proactief) monitoren van leerlingen

2.3.1. Zicht op welzijn individuele leerlingen

2.3.1.1. Minimaal 3 persoonlijke gesprekken per schooljaar.

2.3.2. Zicht op omgang leerlingen met elkaar.

2.3.2.1. Indien nodig, actief bijsturen

2.3.3. Contact met ouders/verzorgers

2.3.3.1. Incidenteel, tijdens 10-minutengesprekken en na rapportbesprekingen.

2.3.4. Contact met vakdocenten en team

2.3.4.1. Voorbereiden en leiden van rapportbesprekingen. Resultaten vastleggen en bespreken met leerlingen en ouders/verzorgers.

2.3.5. Overleg met/verwijzen naar ondersteuningsteam

2.3.5.1. Leerlingen voordragen voor bespreking in intern ondersteuningsteam.

2.3.5.2. Deelname aan multidisciplinair overleg.

3. Contactpersoon voor begeleiding individuele leerling én klas als groep.

4. Vakdocent

5. Contactpersoon voor/naar ouders/verzorgers, vakdocenten, team.

6. Begeleiden van leerprocessen

6.1. Studievaardigheden aanleren i.s.m. vakdocenten

6.1.1. Plannen (agenda/Magister)

6.1.2. Samenwerken

6.1.3. Reflecteren

6.1.4. Leerstrategieën

6.2. (Proactief) monitoren van leerlingen

6.2.1. Resultaten

6.2.2. Verzuim

6.3. Mentorlessen binnen onderwijsprogramma

6.3.1. Studievaardigheden

6.3.2. Lesmethode Tumult

6.4. (Opgaven voor/geven van) trainingen weerbaarheid/examenvrees/faalangstreductie

6.4.1. Contact met vakdocenten en ondersteuningsteam