Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Competencias básicas by Mind Map: Competencias básicas
3.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Competencias básicas

Específicas

Científica: metodoloxía científica

Matemática: rigor conceptual

Artística: diferentes maneiras de mirar e interpretar a realidade

Lingüística: precisión na linguaxe

Transversais

Autonomía persoal: clase de persoa que demanda a sociedade do coñecemento: autónoma, coñecedora das súas posibilidades e límites, autoconcepto, autoestima, creatividade, espírito emprendedor.

Aprender a aprender: gusto por aprender ao longo da súa vida

Cidadá: favorece a cohesión social, adhesión a principios democráticos, á construción do tecido social.

Digital: moi relacionada cos modos de facer actuais de áreas e materias, con aprender a aprender.