VII. Korrekt fejlőéssegítés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VII. Korrekt fejlőéssegítés by Mind Map: VII. Korrekt fejlőéssegítés

1. Korrekt fejlődéssegítés alapjai

1.1. előfeltételei

1.1.1. feltáró kutatások

1.1.1.1. tudásrendszer

1.1.1.2. pozitív motívumok

1.1.2. feltérképező kutatások

1.1.2.1. teljes lefedés

1.1.2.2. kritikus komponensek

1.1.2.3. kritériumok

1.1.2.4. tesztváltozások

1.1.2.5. készségrendszer

1.2. komplex rendszer

1.2.1. ráépülő

1.2.2. magába foglaló

1.2.3. befogadó

1.2.4. tevékeny tanulást segitő

1.2.5. egyéni

1.2.6. csoportos

1.2.7. kooperatív

1.2.8. tartalomorientált

1.2.9. kritérium orientált

1.3. módszertani sajátoságok

1.3.1. aktiváló

1.3.2. élményszerző

1.3.2.1. többcsatornás

1.3.3. rendszerbe foglaló

1.3.4. használó

1.4. programcsomagjai

1.4.1. DIFER

1.4.2. SZÖVEGFER

2. Korrekt fejlődéssegítés SZÖVEGFER programcsomaggal

2.1. 5-6 évfolyamos tanulok számára

2.1.1. kompetenciarendszer

2.1.1.1. tanulási motiváltság

2.1.1.2. olvasásképesség

2.1.1.3. fogalmazásképeség

2.1.2. kézikönyvsorozat és tanulásitsegítő füzetsorozat

2.1.2.1. olvasás fejlődéssegítése

2.1.2.2. gondolkodást használó fejlődéssegítés

2.1.3. kisérletek

3. Korrekt fejlődéssegítés DIFER programcsomaggal

3.1. 4-8 évesek számára

3.1.1. fejlődéstmutató füzet

3.1.2. országos fejlődési folyamatok

3.1.3. kézikönyvsorozat

3.1.3.1. fejlődést segítő gyakorlatok

3.1.3.2. játékos gyakorlatok

3.1.3.3. írásmozgás koordináció

3.1.3.4. összefügés.-kezelés fejlődése

3.1.4. kísérletek

3.1.5. alkalmazása

3.1.5.1. ellenőrzés

3.1.5.2. értékelés