Nyelvújítás

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nyelvújítás by Mind Map: Nyelvújítás

1. Mondolat - Felelet a Mondolatra

2. Ortológusok <-> Neológusok

2.1. Szentgyörgyi József

2.2. Somogyi Gedeon

2.3. Kölcsey Ferenc

2.4. Kazinczy Ferenc

2.5. Ortológusok és neológusok napjainkban

3. vita

4. nyelvpolitika

4.1. francia felvilágosodás eszméi (Bécsen keresztül)

4.2. németellenesség

4.3. Mo. társadalmi, gzadasági, politikai és művelődésbeli elmaradottsága

4.4. abszolutizmus -> szükséges a nemzet felemelkedése

4.5. II. József nyelvrendelete

4.6. nem csak nálunk

5. módszerek

5.1. elavult szavak felújítása

5.1.1. pl.: aggastány, iker, kegy

5.1.2. DE téves: alak er. bábu

5.2. régi magyar személynevek

5.2.1. pl.: Árpád, Gyula

5.3. tájszavak beemelése

5.3.1. pl.: burgonya, csökönyös, falánk, szikár

5.4. idegen nevek "magyarosítása"

5.4.1. pl.: Kappanhágó

5.5. képzés

5.5.1. eleven/produktív képző

5.5.1.1. pl.: iromány, remélhetőleg, állítólag

5.5.2. kihalt képzők

5.5.2.1. pl.: hordár, uracs, puhány

5.5.3. új képzők kitalálása

5.5.3.1. pl.: borászat, bölcsészet

5.5.4. adaptáció = szóvég megelevenedése

5.5.4.1. pl.: cukrászda

5.6. rövid életű szóképzési divatok

5.6.1. pl.: -bóli, -tóli, -róli, -bani (DE: nagybani)

5.7. "nőstényítés"

5.7.1. pl.: Őné, okosné, Szabóné

6. 1770-1872

7. Párosító