VSD ve Konjestif Kalp yetmezliği

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VSD ve Konjestif Kalp yetmezliği by Mind Map: VSD ve Konjestif Kalp yetmezliği

1. Soldan sağa şant vardır.

1.1. Kandaki oksijen oranı artar.

1.1.1. Siyanoz

1.1.2. Çabuk yorulma

1.1.2.1. Emme güçlüğü

1.1.2.1.1. Aspirasyon riski

1.1.2.1.2. Beden gereksiniminden az beslenme

1.2. Kardiyomegali

1.3. vücuda pompalanan kan miktarı azalır

1.4. Renin-anjiyotensin-aldesteron sistemi devre ye girer

1.5. adrenallerden epinefrin ve nöroepinefrin salınır.