Proses Reka Bentuk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Proses Reka Bentuk by Mind Map: Proses Reka Bentuk

1. 4. Perancangan pengurusan projek

2. Model Berfungsi

2.1. Menyerupai objek sebenar dan berfungsi seperti produk sebenar

3. Definisi

3.1. Projek Brief

3.1.1. Proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan untuk menterjemahkan idea reka bentuk produk kepada lakaran bebas

3.2. Mock-up

3.2.1. Model olok-olok yang dibuat sebelum menghasilkan model sebenar. Ia memberikan gambaran awal produk dari segi keseimbangan, rupa, bentuk, warna dan ergonomik

3.3. Model

3.3.1. Model Separa berfungsi

3.3.1.1. Tidak semestinya menggunakan bahan sebenar namun beberapa komponen seharusnya berfungsi seperti produk sebenar.

4. Ciri Projek Brief

4.1. 1. Tajuk projek

4.2. 2. Gambaran keseluruhan projek

4.3. 3. Kriteria produk

4.4. 5. Analisis kajian

4.5. 6. Lakaran idea

4.6. 7. Mock-up atau model

5. Kriteria pertimbangan utama

5.1. Borang projek brief

5.1.1. 1. Fungsi

5.1.2. 2. Persembahan

5.1.3. 3. Tujuan pasaran

5.1.4. 4. Kuantiti

5.1.5. 5. Stail/Gaya

5.1.6. 6. Kualiti

5.1.7. 7. Kos

5.1.8. 8. Jangka masa

6. Langkah-langkah perancangan projek brief

6.1. 1. Menyenarai semak ciri-ciri pertimbangan utama

6.2. 2. Melengkapkan borang projek brief

6.3. 3. Menyaring maklumat dalam projek brief

6.4. 4. Aplikasi projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran

6.5. 5. Membina mock-up atau model

6.6. 6. Menilai hasil mock-up atau model

7. Penilaian

7.1. Mock-up

7.1.1. Menilai bentuk, keseimbangan, kestabilan dan kekuatan cantuman. Tidak menilai fungsi produk

7.2. Model

7.2.1. Menilai kefungsian model seperti produk sebenar