BANGUN DATAR SEGIEMPAT

Segiempat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BANGUN DATAR SEGIEMPAT by Mind Map: BANGUN DATAR SEGIEMPAT

1. PERSEGI

1.1. Gambar persegi

1.2. Persegi adalah jajargenjang yang memiliki sudut siku-siku dan dua pasang sisi sama panjang.

1.3. Sifat-sifat persegi: a) Keempat sisinya sama panjang. b) Keempat sudutnya siku-siku. c) Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. d) Kedua diagonal sama panjang, membagi dua sama panjang dan berpotongan tegak lurus. e) Mempunyai 4 sumbu simetri. f) Mempunyai 4 simetri lipat. g) Dapat menempati bingkai dengan 8 cara.

1.4. Keliling dan Luas persegi: Keliling = 4 x s Luas = s x s

2. PERSEGIPANJANG

2.1. Gambar persegipanjang

2.2. Persegi panjang adalah jajargenjang yang keempat sudutnya siku-siku.

2.3. Sifat-sifat persegi panjang: a) Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. b) Keempat sudutnya siku-siku. c) Kedua diagonal sama panjang dan membagi dua sama panjang. d) Mempunyai 2 sumbu simetri. e) Mempunyai 2 simetri lipat. f) Dapat menempati bingkai dengan 4 cara.

2.4. Keliling dan Luas persegipanjang: Keliling = 2(p + l) Luas = p x l

3. JAJARGENJANG

3.1. Gambar jajargenjang

3.2. Jajargenjang adalah segiempat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang.

3.3. Sifat-sifat jajargenjang: a) Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. b) Sudut yang berhadapan sama besar. c) Jumlah sudut yang berdekatan 1800. d) Kedua diagonalnya membagi dua sama panjang. e) Mempunyai 2 simetri putar. f) Dapat menempati bingkainya dengan 2 cara

3.4. Keliling dan Luas jajargenjang: Keliling = 2(a + b) Luas = a x t

4. BELAH KETUPAT

4.1. Gambar belah ketupat

4.2. Belah ketupat adalah jajargenjang yang memiliki sepasang sisi berdekatan sama panjang.

4.3. Sifat-sifat belah ketupat: a) Keempat sisinya sama panjang. b) Sudut yang berhadapan sama besar. c) Jumlah sudut yang berdekatan 1800. d) Kedua diagonal membagi sudut sama besar dan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. e) Mempunyai 2 sumbu simetri. f) Mempunyai 2 simetri lipat. g) Dapat menempati bingkai dengan 4 cara.

4.4. Keliling dan Luas belah ketupat: Keliling = 4 x s Luas = 1/2 x d1 x d2

5. TRAPESIUM

5.1. Gambar trapesium

5.2. Trapesium adalah segiempat yang memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar.

5.3. Sifat-sifat trapesium: a) Sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat . b) Pada trapesium sama kaki: -Mempunyai 2 sudut pada sisi alas sama besar. -Mempunyai 2 sudut pada sisi atas sama besar. -Mempunyai 2 diagonalnya sama panjang. -Mempunyai 1 sumbu simetri -Mempunyai 1 simetri lipat c) Pada trapeSium siku-siku: -Mempunyai 2 sudut siku-siku. -Mempunyai 1 sumbu simetri -Tidak mempunyai 1 simetri lipat

5.4. Keliling dan Luas trapesium: Keliling = a + b + c + d Luas = 1/2 ( a + b ) x t

6. LAYANG LAYANG

6.1. Gambar layang layang

6.2. Layang-layang adalah segiempat yang memiliki dua pasang sisi berdekatan sama panjang.

6.3. Sifat-sifat layang-layang: a) Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. b) Mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. c) Kedua diagonalnya membagi sudut sama besar dan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. d) Mempunyai 1 sumbu simetri. e) Mempunyai 1 simetri lipat. f) Mempunyai 2 cara untuk dipasangkan menempati bingkainya.

6.4. Keliling dan Luas belah ketupat: Keliling = 2(a + b) Luas = 1/2 x d1 x d2