Účetní závěrka s Pěvou

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Účetní závěrka s Pěvou by Mind Map: Účetní závěrka s Pěvou

1. I. Základy účetnictví aneb, co musíme znát

1.1. I.1. Účetní závěrka - o co jde?

1.2. I.2. Proč záleží na účetní závěrce účetní jednotky a inventarizacíh?

1.3. 1.3 Jak spolu začneme? Hlavní kniha a účetní výkazy

1.4. 1.4 Kategorie účetních jednotek

1.5. 1.5. Účetní jednotky a účetní závěrka

1.6. I.6 Struktura a členění účetnictví

1.7. I.7 Přehled pohledávek a závazků

1.8. I.8 Ovládací a podstatný vliv v účetnictví

1.9. I.9. Účetní období

1.10. I.10 Podrozvahové účty

1.11. I.11 Účetní zásady - pravidla aneb základní stavební kameny účetnictví

1.11.1. 1. Video

1.11.1.1. 0.ZÁSADA - Ekonomická podstata transakce

1.11.1.2. 2. ZÁSADA - Věrný a poctivý obraz

1.11.1.3. 1. ZÁSADA - Akruální princip

1.11.2. 2, Video

1.11.2.1. 3. ZÁSADA - Nepřetržité trvání účetní jednotky

1.11.2.2. 4. ZÁSADA - Stálost metod, srovnatelnost

1.11.3. 3. Video

1.11.3.1. 5. ZÁSADA - Zákaz kompenzace

1.11.3.2. 6. ZÁSADA - Správnost, úplnost, průkaznost, zveřejňování účetních závěrek, výroční zpráva

1.11.4. 4,. Video včetně judikátů

1.11.4.1. 7. ZÁSADA - Informace v účetní závěrce.

1.11.4.2. 8. ZÁSADA - Události k rozvahovému dni

1.11.4.3. 9. ZÁSADA - Následné události k rozvahovému dni

1.11.4.4. 10. ZÁSADA - Zásada opatrnosti

1.11.5. 5. Video

1.11.5.1. 11. ZÁSADA - Významnost

1.11.5.2. 12. ZÁSADA - Členění majetku a závazků

1.11.5.3. 13. ZÁSADA - Bilanční kontinuita

1.12. 1.12 Kurzové rozdíly

1.13. I.13. Právní předpisy pro účetnictví

2. II. Kontroly účetnictví - úvodní video

2.1. TŘÍDA 0 - DLOUHODOBÝ MAJETEK

2.1.1. TEORIE 2 DÍLY

2.1.2. PRAKTICKY

2.2. TŘÍDA 1 - ZÁSOBY

2.2.1. TEORIE

2.2.2. PRAKTICKY

2.3. TŘÍDA 2 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

2.3.1. TEORIE

2.3.2. PRAKTICKY

2.4. TŘÍDA 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

2.4.1. TEORIE

2.4.2. OPRAVNÉ POLOŽKY

2.4.3. PRAKTICKY

2.5. TŘÍDA 4 - KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

2.5.1. TEORIE

2.5.2. REZERVY

2.5.3. PRAKTICKY

2.5.4. ODLOŽENÁ DAŇ

2.6. TŘÍDA 5 - NÁKLADY

2.6.1. TEORIE 2 díly

2.6.2. PRAKTICKY

2.7. TŘÍDA 6 - VÝNOSY

2.7.1. TEORIE

2.7.2. PRAKTICKY

3. Pro koho je kurz určen? VÍTEJTE :-)

4. PREZENTACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

4.1. III.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ ZVEŘEJNĚNÍ

4.2. III.2 PŘÍLOHA

4.3. III.3 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4.4. III. 4 ZPRÁVA O VZTAZÍCH