Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Perypetie dzieci osieroconych by Mind Map: Perypetie dzieci osieroconych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Perypetie dzieci osieroconych

Wstęp

1. Rodzina jako wspólnota emocjonalno-społeczna

1.1. Rola rodziny w życiu dziecka

1.2. Więź emocjonalna w rodzinie jako potrzeba prawidłowego rozwoju dziecka

2. Sieroctwo społeczne w świetle literatury

2.1. Definicja sieroctwa, rodzaje, przyczyny

2.2. Formy opieki zastępczej

2.3. Sposoby zapobiegania i łagodzenia skutków sieroctwa

3. Perypetie wychowanków Domu Dziecka

3.1. Trudne początki "nowego życia" poza domem rodzinnym

3.2. O czym marzą i czego oczekują wychowankowie domów dziecka

3.3. Niełatwe pogodzenie się z zaistniałą sytuacją

3.4. Dalsze losy wychowanków po opuszczenia domu dziecka

4. Zagadnienia metodologiczne badań

4.1. Przedmiot i cel badań

4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

4.3. Teren badań

Zakończenie

Bibliografia