Perypetie dzieci osieroconych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Perypetie dzieci osieroconych by Mind Map: Perypetie dzieci osieroconych

1. Wstęp

2. 1. Rodzina jako wspólnota emocjonalno-społeczna

2.1. 1.1. Rola rodziny w życiu dziecka

2.2. 1.2. Więź emocjonalna w rodzinie jako potrzeba prawidłowego rozwoju dziecka

3. 2. Sieroctwo społeczne w świetle literatury

3.1. 2.1. Definicja sieroctwa, rodzaje, przyczyny

3.2. 2.2. Formy opieki zastępczej

3.3. 2.3. Sposoby zapobiegania i łagodzenia skutków sieroctwa

4. 3. Perypetie wychowanków Domu Dziecka

4.1. 3.1. Trudne początki "nowego życia" poza domem rodzinnym

4.2. 3.2. O czym marzą i czego oczekują wychowankowie domów dziecka

4.3. 3.3. Niełatwe pogodzenie się z zaistniałą sytuacją

4.4. 3.4. Dalsze losy wychowanków po opuszczenia domu dziecka

5. 4. Zagadnienia metodologiczne badań

5.1. 4.1. Przedmiot i cel badań

5.2. 4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

5.3. 4.3. Teren badań

6. Zakończenie

7. Bibliografia