Prehistoria

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Prehistoria by Mind Map: Prehistoria

1. Paleolitic

1.1. Inferior

1.1.1. Homo erectus

1.1.2. Fase mes llarga

1.1.3. Bifaços

1.1.4. Home comença amb el foc

1.2. Mitjà

1.2.1. Perfecció de les eines

1.3. Superior

1.3.1. Primeres manifestacions artistiques

1.3.2. Utilitzaven ascles (asclas)

1.3.3. Primers soterraments

1.3.4. "Venus" figura fertilitat

1.3.5. Cerámica cardial

1.3.6. Pedra antiga

2. Neolitic

2.1. Polir pedra

2.2. Agricultura i ramaderia

2.3. Economía productora

2.4. Domestiquen animals

2.5. Ceramica

2.6. Primeres rodes

2.7. Noves eines agricoles

2.8. Tova

2.9. Practica el comerç

2.10. Pedra nova

2.11. Fa 12.000 anys

2.12. Xina, India, América central

2.13. Creixement fértil

2.14. Stonehege

2.15. Aparició de l' Indús

2.16. Megalitisme

2.17. Llocs de culte

2.18. Sepulcres de corredor

2.19. Dòlmens

3. Edat dels metalls

3.1. Coure (Calcolitic)

3.1.1. 4.000 a.C

3.1.2. Es formen els exercits

3.1.3. Cromlecs

3.1.4. Muralles

3.2. Bronze

3.2.1. 3.000 a.C

3.3. Ferro

3.3.1. 1.000 a.C

3.3.2. Siderugia

3.4. Els tres

3.4.1. Nomadisme

3.4.2. Metal.lurgia

3.4.3. Miners, ferrers, artesans

3.4.4. Comerç a llarga distancia

3.4.5. Es practica el comerç

3.4.6. Contacte amb altres cultures

3.4.7. Major divisió i especialització del treball

3.4.8. Primeres ciutats

3.4.9. Acumulació riquesa i poder

3.4.10. L' aladre (aladre)

3.4.11. Persones dedicades al comerç

3.4.12. Menhirs