PERPDUAN, KESEPADUAN DAN PENYATUPADUAN

GROUP 5 (AP3)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERPDUAN, KESEPADUAN DAN PENYATUPADUAN by Mind Map: PERPDUAN, KESEPADUAN DAN PENYATUPADUAN

1. PERPADUAN:Perpaduan ditakrifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Contoh perpaduan adalah semua kaum bersama-sama meraikan hari raya aidilfitri dengan cara berkunjung ke majlis rumah terbuka yang diadakan,membuat aktiviti kesukanan dan sebagainya.

2. KESEPADUAN : kesepaduan merupakan perjalinan dan gabungan unsur-unsur ilmu pengetahuan kemahiran, bahasa serta nilai-nilai dalam semua mata pelajaran serta integrasi dan menyeluruh. Contoh: guru mestilah menekan aspek kesepaduan dalam merancang strategi pembelajaran.

3. PENYATUPADUAN : Penyatupaduan adalah langkah untuk mencapai kesepaduan . Ianya bersifat berterusan dari semasa ke semasa kerana konflik akan sentiasa wujud dalam kepelbagaian . Contoh daripada penyatupaduan adalah proses penyatuan di Malaysia boleh dilihat bedasarkan model kontrak diantara kumpulan etnik yang berbeza. Hubungan ini dapat dilihat melalui darjah 'kedekatan'yang bermula dari hubungan yang terpisah sehinggalah hubungan yang terbentuk dengan baik.