Vaja 1 - izolacija nanoceluloze (skupinsko delo)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vaja 1 - izolacija nanoceluloze (skupinsko delo) by Mind Map: Vaja 1 - izolacija nanoceluloze (skupinsko delo)

1. Skupina 1 - TEMPO CNF

1.1. Člani skupine

1.1.1. Študent 1

1.1.2. Študent 2

1.1.3. Študent 4

1.1.4. Študent 3

1.2. Izvedba poskusa

1.2.1. Literatura

1.2.2. Izračuni

1.3. Poročilo

1.4. Diskusija

2. Skupina 2 - LCNF

2.1. Člani skupine

2.1.1. Študent 1

2.1.2. Študent 2

2.1.3. Študent 3

2.1.4. Študent 4

2.2. Izvedba poskusa

2.2.1. Literatura

2.2.2. Izračuni

2.3. Poročilo

2.4. Diskusija

3. Skupina 3 - CNC

3.1. Člani skupine

3.1.1. Študent 1

3.1.2. Študent 2

3.1.3. Študent 3

3.1.4. Študent 4

3.2. Izvedba poskusa

3.2.1. Literatura

3.2.2. Izračuni

3.3. Poročilo

3.4. Diskusija

4. Skupina 4 - CNF mehanska

4.1. Člani skupine

4.1.1. Študent 1

4.1.2. Študent 2

4.1.3. Študent 3

4.1.4. Študent 4

4.2. Izvedba poskusa

4.2.1. Literatura

4.2.2. Izračuni

4.3. Poročilo

4.4. Diskusija