โรค COVID – 19 คืออะไร ?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โรค COVID – 19 คืออะไร ? by Mind Map: โรค COVID – 19 คืออะไร ?

1. เสี่ยงติดโควิดหรือยัง

1.1. เช็คตัวเอง

1.1.1. เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็น "กลุ่มเสี่ยง" เป็นโรคโควิด-19 สิ่งที่แรกที่ต้อง ทำคือ สำรวจอาการของตัวเอง ว่ามีความผิดปกติใดเกิดขึ้นบ้าง เกิดขึ้นเมื่อไร และลิสต์ไทม์ไลน์ ของตัวเองเอาไว้เพื่อใช้ใน การใช้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบสวนโรค หรือช่วย ประเมินความเสี่ยงในลำดับต่อไป

2. โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

3. ระดับความเสี่ยง

3.1. " ระดับความเสี่ยง " ผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19 มีทั้งหมด 4 ระดับ

3.1.1. 1.ผู้ป่วย

3.1.2. 2.เสี่ยงสูง

3.1.3. 3.เสี่ยงต่ำ

3.1.4. 4.ไม่เสี่ยง

4. ข้อแนะนำปฏิบัติ

4.1. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาล

4.2. ผู้ที่เสี่ยงสูงให้ตรวจโควิด-19 เพื่อให้แน่ใจหรือ กักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ

4.3. ผู้ที่เสี่ยงต่ำ 1. กรณีผู้เสี่ยงสูง ติดโควิด ให้กักตัวสังเกตอาการ หรือไปตรวจโควิด-19 2. กรณีผู้เสี่ยงสูง ไม่ติดโควิด ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ระวัง หลีกเหลี่ยงความเสี่ยง

4.4. ผู้ที่ไม่เสี่ยงให้เช็คอาการ ผู้ที่เสี่ยงต่ำ แต่ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตรวจโควิด - 19

5. วิธีป้องกัน

5.1. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด

5.2. ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

5.3. ควรทานอาหาร ที่ปรุงสุกแล้ว

5.4. หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก โปรดไปพบแพทย์

5.5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด