Utvrđivanje roditeljstva

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Utvrđivanje roditeljstva by Mind Map: Utvrđivanje roditeljstva

1. Priznanje je pravni akt koji, da bi bio pravno valjan, mora biti izjavljen u propisanoj formi

2. 1. Dijete ima najviše interesa osporiti majčinstvo osobi upisanoj kao majka u njegovu maticu rođenih, ukoliko pretpostavlja da ona nije njegova biološka majka. Dijete mora imati vrlo eksplicitne podatke koji ga navode na dizanje tužbe i može to učiniti do svoje 25. godine života. Ukoliko je ono maloljetno, potrebno je za takvu parnicu djetetu postaviti posebnog skrbnika koji će tužbu podnijeti u ime djeteta, kojeg imenuje centar za socijalnu skrb. . Centar će morati djetetu koje je starije od 18. pa do 25. godine života također postaviti posebnog skrbnika da ga zastupa u takvoj parnici ukoliko osoba upisana kao majka djeteta ima zbog njegove bolesti produženu

3. 3. Žena čije majčinstvo nije upisano, a pouzdano zna da je ona biološka majka djeteta, može dići tužbu kojom osporava upisanoj ženi majčinstvo i istovremeno traži da sud utvrdi njezino majčinstvo.Rok je 6 mjeseci od saznanja za sporne činjenice pa do 7. godine starosti djeteta.

4. Priznanje majčinstva i očinstva

4.1. Majčinstvo i očinstvo može se priznati u posebnoj formi, voditi sudski postupak za utvrđivanje majčinstva i očinstva

4.2. Nadležna tijela

4.2.1. Priznanje majčinstva i očinstva može se učiniti pred: 1. matičarem 2. centrom za socijalnu skrb 3. sudom

4.3. Priznavatelj - Osoba koja priznaje majčinstvo ili očinstvo mora biti punoljetna i poslovno sposobna. Od toga postoji određeni izuzeci.

4.4. Oblik u kojem priznanje mora biti je forma zapisnika

4.5. Osim priznanja na zapisnik, dijete se može priznati i u oporuci.

5. Osporavanje majčinstva

5.1. 2. Žena koja je upisana u maticu rođenih kao majka ima pravo na osporavanje svog majčinstva ako sazna da je došlo do krivog upisa i da ona nije biološka majka toga djeteta. Rok je 6 mjeseci od saznanja za sporne činjenice pa do 7. godine starosti djeteta.

6. UTVRĐIVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA SUDSKOM PRESUDOM

6.1. Utvrđivanje majčinstva sudskom presudom

6.1.1. 1. Da utvrdi tko mu je majka ima dijete do svoje 25. godine života time je djetetu omogućeno da uspostavi pravnu vezu s majkom

6.1.2. 2. Žena koja je sigurna u biološku vezu s određenim djetetom, a nije uspjela utvrditi svoje majčinstvo priznanjem istog pred centrom za socijalnu skrb, matičarem ili sudom – ima pravo na tužbu do punoljetnosti djeteta.

6.1.3. 3. Centar za socijalnu skrb mora brinuti o zaštiti interesa djeteta i može podići tužbu kada zna koja je osoba majka nekog djeteta. Cenatr to može učiniti prije punoljetnosti roditelja.

6.2. Utvrđivanje očinstva sudskom presudom

6.2.1. 1. Dijete i u slučaju utvrđivanju izvanbračnog očinstva ima najveći interes pokrenuti sudski postupak do njegove 25. godine života

6.2.2. 2. Muškarac koji je uvjeren da je otac djeteta, a nije dobio potrebne pristanke majke. Do 18. godine djetetova života

6.2.3. 3. Majka može također biti tužiteljica u sporu za utvrđivanje izvanbračnog očinstva određenom muškarcu, njeno pravo proteže se do djetetove punoljetnosti.

6.2.4. 4. Centar za socijalnu skrb radi zaštite interesa djeteta može biti tužitelj u sporu za utvrđivanje očinstva do punoljetnosti djeteta.

7. Osporavanje očinstva

7.1. Osporavanja bračnog očinstva

7.1.1. 1. Dijete - do svoje 25. godine života.

7.1.2. Muž majke-e osoba koja je ili je bila u braku s majkom djeteta ili se to dijete rodilo u roku od 300 dana od prestanka njihovog braka ako smatra da nije otac djeteta, njegov rok za osporavanje njegovog očinstva počinje teći 6 mjeseci od saznanja za činjenicu koja ga isključuje iz očinstva. Može to učiniti do djetetove 7. godine

7.1.3. Majka djeteta - pravo na osporavanje očinstva ima samo jedan rok za dizanje tužbe, a to je do 6 mjeseci starosti djeteta

7.2. 3. Muškarac koji je priznao svoje izvanbračno očinstvo pod prisilom- u trenutku priznanja znao da nije otac djeteta može podići tužbu u roku od 6 mjeseci od priznanja na koje je bio prisiljen do 7. godine djeteta

7.3. Osporavanja izvanbračnog očinstva

7.3.1. 1. Dijete - do 25. godine života.

7.3.2. 1.Muškarac koji je priznao izvanbračno očinstvo-– u kojem je trenutku mislio da je otac djeteta, a naknadno je saznao suprotno, osporava svoje izvanbračno očinstvo u roku od 6 mjeseci, pa do 7. godine života

7.4. 4. Muškarac koji sebe smatra ocem - a nije upisan u maticu rođenih kao otac, može osporavati očinstvo muškarcu koji je priznao očinstvo i kao takav je upisan u maticu rođenih.