Középkori kultúra

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Középkori kultúra by Mind Map: Középkori kultúra

1. A kereszténység és az egyház volt a legmeghatárotóbb pontja.

2. Egész Európában latinul folytak a szertartások és szintén latinul készültek el a kódexek.

3. Szinte csak vallásos témákról készültek kulturális alkotások, és alapvetően egyházi célokat szolgáltak.

4. Korlátozott keretek között terjedhetett.

4.1. Tudományos gondolatok csak kézzel írott kódexekben jelenhettek meg.

4.2. A kódexek hósszú idő alatt készülhettek el mivel csak magasan képzett, latinul írni-olvasni tudó szerzetesek másolták.

4.3. Nem mindenki által ismert latin nyelvet használták.

4.4. Csak az egyháziak szűk rétege tudott írni és olvasni.

5. Aközépkori felfogás szerint csak az egyházi rendnek volt a feladata a kultúra terjesztése.

5.1. A többi rendnek nem volt lehetősége erre mert akkoriban a pergamen és a papír nagyon ritka árucikk volt.

6. Első papírkészítő céh a 13. század utolsó harmadában jelent meg Itáliában.