Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Épica by Mind Map: Épica

1. Introdución

1.1. Etimoloxía

1.1.1. latín epos ("poema heroico")

1.1.2. grego epos ("palabea, obra")

1.2. Definición

1.2.1. xénero literario que manifesta as narracións de fazañas lexendarias de heroes históricos ou as orixes dun pobo.

1.3. Orixe

1.3.1. imitación dos autores gregos.

1.4. Características xerais

1.4.1. Xorde da admiración que o poeta sente ante personaxes de influencia colectiva

1.4.2. Orixe

1.4.2.1. En outras culturas e oral é cantada na latina no

1.4.3. Forma

1.4.3.1. Escrita en verso predomina o hexámetro

1.4.3.2. Versificación maxestosa e lenta

1.4.4. Tema

1.4.4.1. Narra as victorias e as fazañas dos seres heroicos máis recoñecidos por unha comunidade

1.4.4.2. Épica grega

1.4.4.2.1. narranse as fazañas e aventuras dos heroes gregos e troianos que se enfrontaron na guerra de Troia

1.4.5. Figuras heroicas

1.4.5.1. Valores morais e as actitudes sociais máis prezados pola cultura que os creou.

1.4.5.2. Repítense sobre un mesmo esquema métrico

1.4.6. Figuras retóricas

1.4.6.1. Utilizabanse fórmulas para que o rapsoda memorizara mellor o texto

1.4.6.2. Versos enteiros ou partes de verso

1.4.6.2.1. Repítense sobre un mesmo esquema métrico

1.4.6.2.2. serven como epítetos que caracterizan personaxes humanos ou divinos.

1.4.6.3. Símiles e comparación

1.4.6.3.1. Pasó dun episodio a outro

1.4.6.3.2. relaxar a atención tras momentos dunha tensión especia

2. Épocas, autores e obras representativas

2.1. Época arcaica (III – II a.C)

2.1.1. imitaron as estructuras da épica grega, adaptándoa ós temas xenuínos do pobo romano

2.1.2. Gneo Nevio

2.1.2.1. Bellum poenicum

2.1.2.1.1. 1º Guerra Púnica

2.1.3. Ennio

2.1.3.1. Annales

2.1.3.1.1. narra a historia de Roma desde as súas orixes

2.1.4. Livio Andrónico

2.1.4.1. Odussa

2.1.4.1.1. primeiro poema épico romano

2.2. Época clásica (I a.C. – I d.C.)

2.2.1. Crise da República e rexeneración moral de Augusto

2.2.2. Virxilio

2.2.2.1. Eneida

2.2.2.1.1. poema épico-heroico que narra o periplo do heroe troiano Eneas

2.2.3. Ovidio

2.2.3.1. Metamorfose

2.2.3.1.1. Cambio de ser de diversos personaxes

2.2.4. Lucano

2.2.4.1. Farsalia

2.2.4.1.1. acontecementos da guerra civil entre os xenerais Xulio César e Pompeio

2.3. Época posclásica (s. I. d.C.)

2.3.1. Silio Itálico

2.3.1.1. Púnica

2.3.1.1.1. Epopea que narra a segunda guerra púnica.

2.3.2. Valerio Flaco

2.3.2.1. Argonáuticas

2.3.2.1.1. mito da expedición dos Argonautas na busca do vélaro de ouro

2.3.3. Papinio Estacio

2.3.3.1. Tebaida

2.3.3.1.1. Nárrase a guerra dos 7 contra Tebas e a loita polo poder entre os irmáns Eteocles e Polinices

2.3.3.2. Aquileida

2.3.3.2.1. lendas en torno ao gran heroe grego Aquiles.

2.3.3.2.2. Parte conservada

3. Virxilio (70 –19 a.C.)

3.1. Vida

3.1.1. Nace no ano 70 a.C. en Mantua

3.1.2. Estudos Roma e Milán

3.1.3. Estuda filosofía co epicúreo Sirón

3.1.4. Bucólicas

3.1.4.1. 1ª obra de embregadura

3.1.5. Círculo literario de Mecenenas e Augusto

3.1.6. Escribe a Eneida e as Xeórxicas

3.1.7. Antes de morrer ordena queimar a Eneida

3.1.7.1. Non lle fan caso

3.2. Eneida

3.2.1. Encargalla escribir Augusto

3.2.2. Síntese da Odisea e a Ilíada

3.2.3. Métrica

3.2.3.1. Versos hexametros

3.2.4. 12 Libros

3.2.4.1. 6 primeiros

3.2.4.1.1. peripecias de Eneas na súa viaxe de Troia a Italia

3.2.4.2. 6 últimos

3.2.4.2.1. conflictos que precisou superar ata que puido establecer a paz na comarca de Alba Longa

3.2.5. Elementos propios da épica tradicional que lle dan o vigor heroico e a solemnidade características dun poema épico.

3.2.6. Temática

3.2.6.1. todo sucede pola ira da deusa Xuno, que se manifesta ó comezo da obra e que non se aplaca ata o remate

3.2.6.2. Uso da profecía

3.2.6.2.1. Recordar os grandes momentos da historia de Roma

3.2.6.2.2. Loubanza a Augusto

3.2.6.3. Habilidade na descrición de personaxes

3.2.6.3.1. Dido

3.2.6.3.2. Turno

3.3. Finalidade da obra

3.3.1. exaltación de Roma nas súas orixes mitolóxicas

3.3.2. Virxilio converte ás orixes no tema outros subapartados

3.3.2.1. Glorificación de Augusto

3.3.2.2. Baixada de Eneas aos infernos

3.3.2.2.1. Anquises fai desfilar ante os seus olloso unha procesión dos heroes gloriosos que vai procrear Roma

3.3.2.2.2. Virxilio aproveita para ensalzar á familia Iulia

3.3.2.3. Libro VIII

3.3.2.3.1. nai de Eneas, pide a Vulcano que forxe un escudo para o seu fillo

3.3.3. asociouse con entusiasmo ao movemento promovido por Augusto

3.3.3.1. Restauración moral e cívica de Roma

3.3.3.2. Orgullo romano e tradicións helenas

3.3.3.3. Gusto polo helenismo alexandrino

3.3.4. Roma

3.3.4.1. Roma Cosmopolita

3.3.4.1.1. Achar no pasado austero unha xustificación do poderio

3.3.4.2. Creación dunha historia e tradición

3.3.4.2.1. Roma

3.3.4.2.2. Grecia

3.3.5. Non se restirnxia aliberdade do poeta

3.3.6. Temas

3.3.6.1. Nacional

3.3.6.2. Dinástico

3.3.6.3. Creación do pobo rei a partir das ruínas de Troia

3.4. Estilo

3.4.1. imita episodios homéricos

3.4.2. Épopea sabia

3.4.2.1. Coñecementos vastos sometidos á selección para a glorificación de Roma

3.4.2.2. Subxectividade

3.4.2.3. Glorificación de Roma

3.4.3. Personaxes

3.4.3.1. Eneas

3.4.3.1.1. pius Aeneas

3.4.4. Lingua

3.4.4.1. solemnidade épica coa graza dos poetas neotéricos

3.4.4.2. Palabras con absoluta propiedade e coa colocación exacta

3.4.4.3. Evoca as cores e sons

3.4.5. Influencias posteriores

3.4.5.1. Dante

3.4.5.2. Foi chamado pai de Occidente

3.5. A sensibilidade poética en Virxilio

3.5.1. A súa natureza poética lévao máis á elexía ou ao lirismo

3.5.2. Amor pola naturaleza

3.5.3. Simpatía e piedade por

3.5.3.1. Infortunios humanos

3.5.3.2. Necesitados

3.5.3.3. Desherados pola sorte

3.5.4. Poesía de Virxilio

3.5.4.1. Enfrentada a poesía

3.5.4.1.1. Gregos

3.5.4.1.2. Romanos

3.5.4.2. Características

3.5.4.2.1. Amor

3.5.4.2.2. Bondade

3.5.4.2.3. Xenerosidade

3.5.4.2.4. Fraternidade entre os irmans

3.5.4.3. Anuncio da actitude cristiá ante a vida

3.5.4.3.1. Dolorosas meditacións e amor ao próximo

3.5.4.4. Comprensión e respecto das miserias e unhas ansias de remedialas

3.6. Argumento da Eneida

3.6.1. Libro I

3.6.1.1. Narracións sobre a guerra de Troia e a súa caida

3.6.1.1.1. Naves dos troianos no mar de Sicilia

3.6.1.1.2. Venus informa a Eneas que esta en terras da raiña Dido

3.6.2. Libro II

3.6.2.1. Eneas conta as súas aventuras a Dido

3.6.2.1.1. caida de Troia

3.6.2.2. Eneas abandona Troia

3.6.3. Libro III

3.6.3.1. Eneas prepara unha flota e navega ás costas de Tracia

3.6.4. Libro IV

3.6.4.1. Dido e Eneas enamoranse

3.6.4.2. Eneas marcha e Dido suicidase

3.6.5. Libro V

3.6.5.1. Chegada ás costas de Sicilia e e honra da morte do pai de Eneas

3.6.6. Libro VI

3.6.6.1. Vai ao Tártaro Eneas fala co seu defunto para saber como enfrontar o futuro

3.6.7. Libro VII

3.6.7.1. Chegada ao Lacio e guerras no asentamento próximo ao río Tíber, importancia do rei Latino e a súa filla

3.6.7.2. 2 parte do poema

3.6.8. Libro VIII

3.6.8.1. A búsqueda da alianza con Evandro, establecemento do pobo no monte Palatino, guerra contra Merencio

3.6.9. Libro IX

3.6.9.1. Ascanio asasina a Númaro e entradanda de Turno no campamento ocasionando unha matanza

3.6.10. Libro X

3.6.11. Libro XI

3.6.11.1. Eneas celebra a morte de Mecencio na honra de marte

3.6.11.2. Diomedes, Turno e Drances

3.6.12. Libro IX

3.6.12.1. Xúpiter convoca a asamblea dos deuses para discutir a guerra do Lacio ante as diferenzas entre Xuno e Venus

3.6.13. Libro XII

3.6.13.1. Turno e Eneas enfróntanse en combate e a man de Lavinia é para o vencedor

3.6.13.2. Turno falece a mans de Eneas

3.7. Influencia de Virxilio na literatura universal

3.7.1. os versos cos que inicia a súa obra serviron de modelo a moitos dos poetas épicos posteriores en todas as literaturas europeas

3.7.2. La Araucana de Alonso de Ercilla

3.7.3. Grabad sobre mi tumba un verso de Virgilio

3.7.4. Dante e Virxilio

3.7.5. Romance de Dido e Eneas

3.7.6. Borges e Virxilio

3.7.7. Tácito e Virxilio

4. Antecedentes

4.1. Obxectivo é cantar as fazañas dos reis e dos caudillos e as guerras funestas

4.2. Elogia

4.2.1. Inscricións funerarias en verso, en eloxio dun defunto

4.2.2. Famosas

4.2.2.1. sepulcros de membros da familia dos Escipións

4.2.3. Valor, méritos e gloriosas fazañas do morto

4.3. Carmina convivalia (cantos de banquetes)

4.3.1. Precedentes da poesía épica

4.3.2. Costume nos primeiros séculos de Roma cantar ao final dos banquetes

4.3.2.1. clarorum uirorum laudes atque virtutes

4.4. Carmina triumphalia (cantos de triunfo)

4.4.1. Cantos e triunfo polos soldados ao ao xeneral vencedo

4.4.1.1. humor e burlas incluso ao xeneral

4.5. Neniae (cantos fúnebres).

4.5.1. Honras fúnebres de personaxes ilustres

4.5.2. Praeficae

4.5.2.1. muller que recitaban as virtudes e os feitos históricos