Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LP HOME by Mind Map: LP HOME

1. Khách hàng

1.1. Đăng tin bán / cho thuê nhà

1.1.1. Chủ nhà

1.1.1.1. Duyệt

1.1.1.1.1. Vào danh sách quản lý sản phẩm cá nhân

1.1.1.1.2. Không hiển thị trên App

1.1.1.1.3. Được hiển thị trên App

1.1.1.2. Không duyệt

1.1.1.2.1. Thông báo cho khách hàng

1.1.2. Môi giới ( độc quyền )

1.1.2.1. Duyệt

1.1.2.1.1. Xác nhận từ chủ nhà

1.1.2.1.2. Thông tin nhà cần xác minh

1.1.2.1.3. Được CPO duyệt

1.1.2.2. Không duyệt

1.1.2.2.1. Không hiển thị trên App

1.2. Xem nhà

1.2.1. Trừ 1 điểm

1.2.1.1. Thông tin chi tiết

1.2.2. Free

1.2.2.1. Thông tin cơ bản

1.2.3. Liên kết môi giới

1.2.3.1. Khu vực cần tư vấn

1.2.3.1.1. Trừ 1 điểm

1.2.3.2. Nhà đang xem

1.2.3.2.1. Trừ 1 điểm

1.2.4. Lịch sử xem nhà

1.2.4.1. Quảng cáo nhà

1.2.4.1.1. Gói quảng cáo

1.2.4.1.2. Hiển thị vị trí quảng cáo

1.2.4.2. Đánh giá môi giới

1.2.4.3. Từ chối hỗ trợ của môi giới không tốt

1.3. Quản lý sản phẩm

1.3.1. Đổi giá

1.3.2. Đổi trạng thái nhà

1.4. Tìm kiếm nhà

1.4.1. Theo nhu cầu

1.5. Đăng ký mua / Thuê nhà

1.6. Thông tin khách hàng

1.6.1. Họ tên

1.6.1.1. Thông tin chuyển vào mail CSKH

1.6.2. Email

1.6.2.1. Ngày Sinh

1.6.3. Địa chỉ

1.6.4. Số điện thoại

1.6.5. Cmnd

1.6.5.1. Hiển thị yêu cầu xác minh khách hàng

1.6.6. Hạng thành viên

1.6.6.1. Bạc

1.6.6.1.1. Nạp 1000 điểm

1.6.6.1.2. Giảm 5% cho các lần nạp tiếp theo

1.6.6.2. Vàng

1.6.6.2.1. Nạp 2000 điểm

1.6.6.2.2. Giảm 10% cho các lần nạp tiếp theo

1.6.6.3. Kim cương

1.6.6.3.1. Nạp 5000 điểm

1.6.6.3.2. Giảm 10% cho các lần nạp tiếp theo

1.6.6.3.3. Xem sản phẩm level 2 = 1 điểm

2. Sale NLP (Môi giới nội Bộ)

2.1. Khu vực phân công

2.1.1. Xem chi tiết sản phẩm

2.1.1.1. Đổi giá

2.1.1.2. Đổi trạng thái nhà

2.1.1.3. Xem full sổ hồng

2.2. Khu vực không phân công

2.2.1. Xem bình thường như khách hàng

3. Môi giới CTV

3.1. Đăng ký LPH

3.1.1. Đăng ký trực tiếp

3.1.1.1. Có hợp đồng cộng tác viên

3.1.2. Đăng ký trên app

3.1.2.1. Phải có thời hạn lên nộp file cứng

3.1.2.1.1. Hồ sơ gì?

3.1.2.2. Công ty phải có lịch trainning cho CTV

3.1.2.2.1. Training cái gì?

3.1.3. Đăng ký khu vực hoạt động

3.1.3.1. Được đăng ký 2 khu vực miễn phí

3.1.3.1.1. Quận

3.1.3.2. Cung cấp 20 sản phẩm ở khu vực đăng ký thêm

3.1.3.2.1. Đại diện

3.1.3.2.2. Chính chủ

3.1.3.3. Cung cấp [5 sản phẩm] / tháng

3.1.3.3.1. Không đạt

3.1.3.3.2. Đạt

3.2. Nhận khách theo khu vực đăng ký

3.2.1. Tư vấn tại khu vực

3.2.1.1. Trừ 3 điểm

3.2.2. Tư vấn nhà khách đang xem

3.2.2.1. Trừ 3 điểm

3.3. Đăng tin bán / cho thuê

3.3.1. Chính chủ

3.3.1.1. Cộng 2 điểm

3.3.2. Đại diện

3.3.2.1. Cộng 1 điểm

3.4. Quản lý khách hàng

3.4.1. Lịch sử xem nhà

3.4.2. Ghi chú nhu cầu, sở thích khách hàng

3.4.3. Đánh giá khách hàng

3.5. Cảnh báo

3.5.1. Đánh giá sao

3.5.2. Khách từ chối nhận hỗ trợ

4. Sản phẩm

4.1. Sản phẩm chính chủ user sẽ chọn trước

4.1.1. chủ cập nhật đầy đủ thông tin theo yêu cầu của LP Home: - tỉnh/ thành phố - quận huyện - phường, xã - đường - MT hay hẻm - địa chỉ - định vị vị trí ( nên cho app chủ động) - tổng DT - ngang dài - kết cấu - hướng - phòng ngủ nhà wc - tổng quan (nên tự làm) - hình ảnh - streetview (chủ nhà có thể ko biết, mình nên giải quyết bằng google?) - sổ hồng 4 mặt ( nhưng nói rõ là chỉ hiện trang 3 ) - hình cmnd (nói rõ là ko thể hiện, chỉ để LPH xác thực) - giá mong muốn - số đt (app nên chủ động) - xác thực lại lần cuối

4.1.1.1. được duyệt thông tin sẽ được bộ phận CPO tiếp nhận qua app admin, nhân viên sẽ check kỹ thông tin và duyệt để hiển thị trên app

4.1.1.2. ko đc duyệt bộ phận CPO sẽ gọi lại cho chủ nhà để bổ sung đủ thông tin. nếu gọi lại ko được phải note lịch để gọi lại sau gọi và đông thời nhắn tin

4.2. Sản phẩm người đại diện user sẽ chọn trước

4.2.1. cũng phải đầy đủ thông tin: - tỉnh/ thành phố - quận huyện - phường, xã - đường - MT hay hẻm - địa chỉ - định vị vị trí ( nên cho app chủ động) - tổng DT - ngang dài - kết cấu - hướng - phòng ngủ nhà wc - tổng quan (nên tự làm) - hình ảnh - streetview (mg nếu ko biết xài mình cũng dùng goolge?) - sổ hồng 4 mặt ( nhưng nói rõ là chỉ để kiểm duyệt hàng trùng trên app chứ ko show cho khách) - hình cmnd (nói rõ là ko thể hiện, chỉ để LPH xác thực) nhưng đối với mg thì có thể ko cần - giá mong muốn - số đt (của chủ nhà để LPH xác thực hàng trùng)

4.2.1.1. Các trường hợp khi MG đăng tin 1.App sẽ chúc mừng vì là người đăng đầu tiên 2. App sẽ phản hồi lại các thông tin khi bị trùng sản phẩm, và App sẽ cung cấp: a. 4 số cuối của chủ hiện tại b. Sổ hồng trang 2 3. Nếu đã đổi qua chủ khác thì mg sẽ tiếp tục cập nhật và app phải báo về cho MG đang nắm chủ cũ để cập nhật (App sẽ gửi thông báo)

4.2.1.1.1. được duyệt thông tin sẽ được bộ phận CPO tiếp nhận qua app admin, nhân viên sẽ check kỹ thông tin và duyệt để hiển thị trên app

4.2.1.1.2. ko đc duyệt bộ phận CPO sẽ gọi lại cho người đại diện để bổ sung đủ thông tin. nếu gọi lại ko được phải note lịch để gọi lại sau gọi và đông thời nhắn tin (giải thích kỹ để người đại diện hiểu là ko có bất lợi gì cho người đại diện cả

4.2.2. cần ẩn thông tin sau để đảm bảo tinh an toan cho người đại diện: - đia chỉ cụ thể - số điện thoại chủ nhà - Hiển thị số điện thoại người đại diện nhưng phải được chủ nhà xác nhận (hình thức xác nhận là qua App)

4.3. Phân cấp sản phẩm

4.3.1. Level

4.3.1.1. Level 1 = 1 điểm

4.3.1.1.1. các sản phẩm có giá từ 0 đến 5ty

4.3.1.2. Level 2 = 3 điểm

4.3.1.2.1. các sản phẩm có giá từ 5 đến 20 ty

4.3.1.3. Level 3 = 6 điểm

4.3.1.3.1. các sản phẩm có giá 20 đến 60 ty

4.3.1.4. Level 4 = 9 điểm

4.3.1.4.1. các sản phẩm có giá 60 đến 150 ty

4.3.1.5. Level 5 = 15 điểm

4.3.1.5.1. các sản phẩm có giá 150ty trở lên

5. Gói điểm

5.1. Gói 15 điểm

5.2. Gói 60 điểm

5.3. Gói 200 điểm