IT taristu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT taristu by Mind Map: IT taristu

1. Turvalisus

1.1. Turvareeglid

1.1.1. Paroolide hoidmine / muutmine

1.2. Füüsiline turvalisus

1.2.1. Ligipääs seadmetele

1.2.2. Seadmete kaitse õnnetuste eest

1.3. Andmeturve

1.3.1. Andmete õiguspärane kasutamine

1.3.2. Andmete ligipääs

1.4. Riskihinnang

1.4.1. Riistavaraga seotud riskid

1.4.2. Tarkavaraga seotud riskid

1.4.3. Kasutajatega seotud riskid

1.5. Varundamine

2. Dokumentatsioon

2.1. Juhendid

2.2. Taasteplaanid

2.3. Tegevused

2.3.1. Tarkvara muudatused

2.3.2. Seadistused

3. Riistvara

3.1. Arvutid

3.2. Serverid

3.3. Muud seadmed

4. Tarkvara

4.1. Tarkvaralised lahendused

4.1.1. Kontoritarkvara

4.1.2. Asutuse tööks vajalikud programmid

4.2. Andmebaasid

4.3. Virtuaalkeskkonnad

4.4. Serveri tarkvarad

5. Võrgud

5.1. Võrgu ehitus

5.2. Võrguseadmed

5.3. Võrgu turvalisus