Hoe leerlingen leren

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hoe leerlingen leren by Mind Map: Hoe leerlingen leren

1. Actieve betrokkenheid

1.1. Stimuleer actieve betrokkenheid door:

1.1.1. hands-on activiteiten

1.1.2. samenwerken

1.1.3. verantwoordelijkheid

1.1.4. eigen leerdoelen stellen

2. Sociale participatie

2.1. Vygotsky: zone van de naaste ontwikkeling

2.1.1. docent wordt coach

2.1.2. online werkomgeving

2.1.3. modeling

2.1.4. interactie en discussie

2.1.5. betekenisvolle situaties

3. Betekenisvolle activiteiten

3.1. culturele identiteit

3.1.1. authentieke context: debat, krant, project

4. Nieuwe informatie ophangen aan bestaande kennis

4.1. Voorkennis activeren

4.1.1. voorafgaand aan de les

4.1.2. dient gedetailleerd te zijn

4.1.3. leerlingen bereiden thuis voor

4.1.4. verbanden leggen tussen voorkennis en nieuwe kennis

4.1.5. feedback

5. Wees strategisch

5.1. Hoe meer strategieën leerlingen kunnen toepassen hoe succesvoller ze zijn

5.1.1. sleutelvragen

6. Zelfregulatie en reflectie

6.1. Eigen leerproces reguleren

6.1.1. plannen en bespreken hoe je problemen oplost

6.1.2. evalueren

6.1.3. controleren van begrip en stellen van vragen

6.1.4. ontwikkelen van zelfbeeld

6.1.5. eigen leerdoelen

6.1.6. effectieve leerstrategieën aanbieden

7. Begrip is belangrijker dan onthouden

7.1. Begrip aanleren

7.1.1. leg uit in je eigen woorden

7.1.2. voorbeelden laten zien

7.1.3. maak het steeds iets moeilijker

7.1.4. analogie ontdekken

7.1.5. algemene principes genereren vanuit specifieke casussen

8. Help leerlingen om transfer te leggen

8.1. "Wat heb ik eraan als ik later bij de bakker sta."

8.1.1. inhoud moet goed beheerst worden

8.1.2. betekenisvolle situaties

8.1.3. vakoverstijgend

8.1.4. monitoren en feedback

8.1.5. focus op begrip

9. Neem tijd om te oefenen

9.1. Besteed meer tijd aan leertaken

9.1.1. leren ín de klas

9.1.2. consistentie

9.1.3. beter één onderwerp uitvoerig dan meer onderwerpen oppervlakkig

9.1.4. boekpromotie -> leesbevordering

9.1.5. ouderparticipatie

10. Creëer gemotiveerde leerlingen

10.1. intrinsieke en extrinsieke motivatie

10.1.1. aandacht en waardering

10.1.2. interne attributie (je hebt goede ideeën)

10.1.3. feedback op inspanning

10.1.4. geloof in jezelf

10.1.5. realistische doelen stellen

10.1.6. heterogene groepjes maken

10.1.7. coöperatief leren/samenwerken

10.1.8. maak leerlingen nieuwsgierig