Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Legion Polskie by Mind Map: Legion Polskie

1. Kto

1.1. Jan Henryk Dąbrowski

1.2. Napoleon

1.3. Józef Wybicki

2. Dlaczego

2.1. Chęć odzyskania niepodległości

3. Kiedy

3.1. 1797

4. Gdzie

4.1. Włochy

5. W jaki sposób

5.1. jeńcy

6. Skutki

6.1. Wysłanie na san Domingo