Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PANDEMİ by Mind Map: PANDEMİ

1. Virüs

1.1. Covid-19

1.2. Sars

2. Salgın

2.1. Epidemi

2.2. Bulaşıcı

2.3. Epidemiyoloji

2.3.1. sürveyans

3. Sosyal Mesafe

3.1. Eğriyi düzleştirme:

4. Maske

5. Karantina

5.1. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)

5.2. İzolasyon

5.3. İnkübasyon (kuluçka) süresi

5.4. filyasyon

6. Aşı

6.1. Biontecht

6.2. Sputnik

7. Belirti (Semptom)

7.1. Asemptomatik

8. Test

8.1. PCR

8.2. Antikor

9. Tanı

9.1. Şüpheli COVID-19:

9.2. Tarama

9.3. Vaka (olgu)

10. Bulaşıcı Hastalık

11. Antisepsi

12. Dezenfeksiyon

12.1. Dekontaminasyon

12.2. sterilizasyon

13. Antiseptik

14. Enfeksiyon

14.1. Endemi

14.2. Eradikasyon

14.3. İnkübasyon süresi

15. İnfektivite

16. Rezervuar

17. Patojenite

18. Hız

18.1. Mortalite

18.2. Morbidite

18.3. Fatalite

19. Solunum cihazı (ventilatör)

20. Corona

20.1. Zoonoz

21. Virulans

22. Sürveyans

23. Sanitasyon