SỐNG THỬ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SỐNG THỬ by Mind Map: SỐNG THỬ

1. 1. Thực trạng

1.1. Phần đông sinh viên đưa ra nhiều lí do ủng hộ thử nghiệm

1.2. Trong xã hội, mang đậm nét truyền thống Á Đông

1.3. Quan hệ cộng hưởng

1.4. Đang lan rộng

2. 2. Nguyên nhân

2.1. Khách quan

2.2. Bản thân

2.3. Gia đình

3. 4. Tác hại

3.1. Học hành sa sút

3.2. Mất đi cuộc sống tự do, mối quan hệ xung quanh

3.3. Bị stress căng thẳng

3.4. Gây nhiều thiệt thòi cho bạn gái

3.5. Chán nản vì quá nhiều đối phương

3.6. Không bền

3.7. Mất đi cái nhìn tích cực của người khác về mình

3.8. Di chứng tương lai

4. 5. Giải pháp

4.1. Tư vấn

4.2. Rút ra bài học kinh nghiện

4.3. Có trách nhiệm

4.4. Sống cùng nhau nhưng vẫn duy trì cuộc sống riêng tư

5. 3. Lợi ích

5.1. Đối tác máy quét

5.2. Dưỡng cảm

5.3. Chia sẻ tài liệu chính

5.4. Thêm an ủi về tinh thần khi sống xa nhà

5.5. Nâng cao trách nhiệm của nam nữ