РОЗВИТОК ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ГРИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
РОЗВИТОК ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ГРИ by Mind Map: РОЗВИТОК ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ГРИ

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми розвитку довільної уваги у дітей старшого дошкільного віку.

2. Виявити рівні розвитку довільної уваги у дітей старшого дошкільного віку.

3. Розробити систему роботи з розвитку довільної уваги у дітей старшого дошкільного віку засобом гри.

4. Експериментально перевірити ефективність ігор для розвитку довільної уваги та розробити методичні рекомендації для вихователів і батьків.