Ano ang Pandiwa?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ano ang Pandiwa? by Mind Map: Ano ang Pandiwa?

1. bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ng simuno ng pangungusap.

2. Mga halimbawa

3. pitong(7) tuon na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng simuno at ng kilos.