Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Notlarım by Mind Map: Notlarım

1. Uzaktan eğitim

1.1. Senkron

1.1.1. Canlı dersler

1.2. Asenkron

1.2.1. Ödevler

1.2.2. Tartışamalar

1.3. Hibrid

1.3.1. Yüz yüze

1.3.2. Sınıf ortamı

2. Bilişim Teknolojileri