Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Przyczyny wzrostu przestępczości wśród nieletnich. by Mind Map: Przyczyny wzrostu przestępczości wśród nieletnich.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Przyczyny wzrostu przestępczości wśród nieletnich.

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

II.Przestępczośc nieletnich w Polsce

1. Pojęcie przestępczości nieletnich

2. Środowiskowe czynniki ryzyka

I.Młodzież-główne problemy

1. Zagrożenia XXwieku

2. Przestępczośc-wybrane teorie

Zakończenie

III.Zapobieganie przestępczości

1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

2. Rola kuratora

3. Środki karne i kary

Wstęp

Bibliografia