Przyczyny wzrostu przestępczości wśród nieletnich.

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Przyczyny wzrostu przestępczości wśród nieletnich. by Mind Map: Przyczyny wzrostu przestępczości wśród nieletnich.

1. II.Przestępczośc nieletnich w Polsce

1.1. 1. Pojęcie przestępczości nieletnich

1.2. 2. Środowiskowe czynniki ryzyka

1.2.1. 2.1 Środowisko rodzinne

1.2.2. 2.2 Środowisko szkolne

1.2.3. 2.3 Grupa rówieśnicza

2. I.Młodzież-główne problemy

2.1. 1. Zagrożenia XXwieku

2.1.1. 1.1 Analiza zagrożenia przestrzegana przez J.Petry Mroczkowską

2.2. 2. Przestępczośc-wybrane teorie

2.2.1. 2.1 Walter Miller

2.2.2. 2.2 Albert Colren

3. Zakończenie

4. III.Zapobieganie przestępczości

4.1. 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

4.2. 2. Rola kuratora

4.3. 3. Środki karne i kary

5. Wstęp

6. Bibliografia