KÖZÉPKORI MŰVELTSÉG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KÖZÉPKORI MŰVELTSÉG by Mind Map: KÖZÉPKORI MŰVELTSÉG

1. FESTÉSZET

1.1. VALLÁSOS TÉMA

1.2. KÓDEX ILLUSZTRÁCIÓK

1.3. vALÓSÁGOS TÉR; HÁTTÉR, FÉNY-ÁRNYÉK HIÁNYZIK

2. KULTÚRA

2.1. IRODALOM

2.1.1. KÓDEXEK

2.1.2. LOVAGREGÉNY

2.1.3. MODERN KORI VERSELÉS

2.1.3.1. HIMNUSZOK

3. HÉT SZABADMŰVÉSZET

3.1. DIALEKTIKA

3.2. ARITMETIKA

3.3. AZTRONÓMIA

3.4. GRAMMATIKA

3.5. RETORIKA

3.6. GEOMETRIA

3.7. MUZSIKA

4. ÉPÍTÉSZET

4.1. ROMÁN-KORI ÉPÍTÉSZET

4.1.1. Épületek jellemzői: templom kereszt alakú, vaskos falak, félköríves boltívek, dongaboltozat

4.1.2. Egyházi épültek:templomok, kolostorok, kápolnák,

4.1.3. Világi épületek: lakóházak, várak, őr-és tűztornyok, városháza, raktárak

4.1.4. vastag oszlopok, ikerablakok, rózsaablakok, bélletes kapuk, lőrések