Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Zabawka edukacyjna w procesie wychowawczym dziecka by Mind Map: Zabawka edukacyjna w procesie
wychowawczym dziecka
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zabawka edukacyjna w procesie wychowawczym dziecka

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rozdział I. zabawki dydatktyczne w ujęciu teoretycznym

1.1. Pojęcia terminologiczne

1.2. Zabawki dydaktyczne w poglądach psychologów i pedagogów

1.3. Znaczenie zabawki dydaktycznych w rozwoju umysłowym

1.4. Ortografia a stosowane metody

1.5. Stan badań nad wykorzystaniem zabawki w edukacji

Rozdział II. Metodologia badań własnych

2.1. Wprowadzenie

2.2. Problematyka badań

2.3. Metody i narzędzia badawcze

2.4. Teren i populacje badań

Rozdział III. zabawki w badaniach empirycznych

3.1. Stan wykorzystania zabawki dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej

3.2. Opinie uczniów o zabawkach umysłowych

3.3. Modelowe rozwiązanie z wykorzystaniem zabawki edukacyjnej

Spis treści

Wstęp

Zakończenie

Aneksy

Bibliografia