Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zabawka edukacyjna w procesie wychowawczym dziecka by Mind Map: Zabawka edukacyjna w procesie wychowawczym dziecka
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zabawka edukacyjna w procesie wychowawczym dziecka

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rozdział I. zabawki dydatktyczne w ujęciu teoretycznym

1.1. Pojęcia terminologiczne

1.2. Zabawki dydaktyczne w poglądach psychologów i pedagogów

1.3. Znaczenie zabawki dydaktycznych w rozwoju umysłowym

1.4. Ortografia a stosowane metody

1.5. Stan badań nad wykorzystaniem zabawki w edukacji

Rozdział II. Metodologia badań własnych

2.1. Wprowadzenie

2.2. Problematyka badań

2.3. Metody i narzędzia badawcze

2.4. Teren i populacje badań

Rozdział III. zabawki w badaniach empirycznych

3.1. Stan wykorzystania zabawki dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej

3.2. Opinie uczniów o zabawkach umysłowych

3.3. Modelowe rozwiązanie z wykorzystaniem zabawki edukacyjnej

Spis treści

Wstęp

Zakończenie

Aneksy

Bibliografia