Võnkumised ja lained

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Võnkumised ja lained by Mind Map: Võnkumised ja lained

1. Võnkumine

1.1. Võnkumise liigid

1.1.1. Vabavõnkumine

1.1.2. Sumbuv võnkumine

1.1.3. Sumbumatu võnkumine

1.1.4. Sundvõnkumine

1.2. Võnkumist iseloomustavad suurused

1.2.1. Võnkeperiood

1.2.2. Võnkesagedus

1.2.3. Hälve

1.2.4. Võnkeamplituud

1.3. Harmooniline võnkumińe

1.3.1. Harmoonilise võnkumise võrrand

1.3.2. Võnkumise faas

1.3.3. Nurksagedus

1.4. Võnkumise graafik

1.4.1. Sinusoid

1.5. Võnkumise energia

1.5.1. Potentsiaalne energia

1.5.2. Kineetiline energia

1.6. Võnkumised meie ümber

1.7. Pendlid

1.7.1. Matemaatiline pendel

1.7.2. Vedrupendel

1.7.3. Füüsikaline pendel

1.8. Resonants

1.8.1. Resonantsinähtus

2. Lained

2.1. Lainete liigid

2.1.1. Ristlaine

2.1.2. Pikilaine

2.2. Lainet iseloomustavad suurused

2.2.1. Periood

2.2.2. Võnkeamplituud

2.2.3. Sagedus

2.2.4. Laine kõrgus

2.2.5. Laine pikkus

2.2.6. Laine levimiskiirus

2.3. Lainetega kaasnevad nähtused

2.3.1. Peegeldumine

2.3.2. Murdumine

2.3.3. Lainete interferents

2.3.4. Difraktsioon