Сучасні проблеми безпеки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні проблеми безпеки by Mind Map: Сучасні проблеми безпеки

1. У політичній сфері

1.1. Порушення принципу розподілу влади

1.2. Поширення корупції у органах державної влади

1.3. Масові порушення прав громадян в Україні та за межами її

2. У соціальній сфері

2.1. Не контрольовані міграційні процеси в країні

2.2. Низький рівень життя та соціальної захищеності

2.3. Неефективність держаної політики щодо подолання бідності

3. У економічній сфері

3.1. Кріміналізація суспільства, діяльність тіньових структур

3.2. Нестабільність в правовому регулюванні відносин

3.3. Ісконе скорочування внутрішнього валового продукту

4. У екологічний сфері

4.1. Негативні наслідки Чорнобильської катастрофи

4.2. Неефективне використання природних ресурсів

4.3. Неконтрольоване ввезення в Україну екологічно не безпечних технологій,речовин і металів

5. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки