Soft-skill Workshop Seeding

Soft-skill Seeding Plan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Soft-skill Workshop Seeding by Mind Map: Soft-skill Workshop Seeding

1. B4: Tuyển diễn viên

1.1. Đạo diễn

1.1.1. Fanpage CS

1.1.2. Fanpage Event

1.1.3. Inbox

1.1.4. Group cấp 3 và đại học

1.1.5. Instagram

1.1.6. TikTok

1.1.7. Mailchimp

1.1.8. Word Of Mouth

1.1.9. Schooltour + PS + Interview Tips

1.2. Chuyên gia

1.2.1. Các thầy cô VNUK

1.2.2. Diễn giả

1.2.3. Chị Trân, chị Hạnh, anh Võ (?)

1.2.4. E&D Team

1.3. Người nổi tiếng

1.3.1. Đã biết trước và có ấn tượng tốt về VNUK

1.3.1.1. Cần xiềng

1.3.1.1.1. Like

1.3.1.1.2. Comment

1.3.1.1.3. Share

1.3.1.2. Không cần xiềng

1.3.1.2.1. Mua nước uống hoặc quà về mặt tinh thần

1.4. Seeder

1.4.1. CS Team

1.4.2. Các bạn sinh viên trong viện

1.4.3. Anh/chị/em/bạn bè

1.4.4. Ambassdor của Viện

1.4.5. Thầy, cô trong viện (?)

1.4.6. Hỗ trợ đạo diễn

1.4.6.1. Fanpage CS + Event: E&D

1.4.6.2. Inbox: E&D

1.4.6.3. Group cấp 3 và đại học: E&D

1.4.6.4. Instagram + TikTok: DM

1.4.6.5. Mailchimp: DM

1.4.6.6. Word Of Mouth: CS Team

1.4.6.7. Schooltour + PS + Interview Tips: anh Võ

1.5. Người hỗ trợ

1.5.1. Bạn bè

1.5.2. Sinh viên VNUK

1.5.3. CS Team

2. B2: Chọn kênh seeding

2.1. Online

2.1.1. Social Media

2.1.1.1. Facebook

2.1.1.1.1. Fanpage Event Workshop

2.1.1.1.2. Fanpage CS

2.1.1.1.3. Group Viện + CBCSĐH

2.1.1.1.4. Inbox nhóm, cá nhân

2.1.1.2. Instagram

2.1.1.2.1. Post

2.1.1.2.2. Direct

2.1.1.2.3. Story

2.1.2. Email

2.1.3. Youtube VNUK(?)

2.1.3.1. Comment

2.1.3.2. Video

2.2. Offline

2.2.1. School tour + PS + Interview Tips

2.2.1.1. Personal Contact

2.2.2. Word of mouth

3. B5: Phân phối, bấm máy

3.1. Timeline

4. B6: Theo dõi và tối ưu hậu kỳ

5. B1: Mục tiêu + đối tượng

5.1. Mục tiêu

5.1.1. Tăng độ nhận biết

5.1.1.1. Workshop Soft-skill (500)

5.1.1.2. Fanpage CS (Tăng like 700)

5.1.2. Tăng số lượng người đăng ký tham gia Workshop (25 đi, 100-150 quan tâm)

5.1.3. Tạo ấn tượng về VNUK cho các em học sinh cấp 3

5.2. Đối tượng

5.2.1. Q1: Nhắm đến

5.2.1.1. Học sinh cấp 3

5.2.1.1.1. Đà Nẵng (PCT, LQĐ: 5)

5.2.1.1.2. Các tỉnh khác (2)

5.2.1.2. Sinh viên VNUK

5.2.1.2.1. Năm 1 + 2 (15-20)

5.2.1.2.2. Năm 3 + 4 (10-15)

5.2.1.3. Sinh viên các trường khác (5)

5.2.2. Q2: Họ sợ hãi và mong muốn điều gì

5.2.2.1. Sợ hãi

5.2.2.1.1. Học sinh cấp 3

5.2.2.1.2. Sinh viên VNUK + Các trường khác

5.2.2.2. Mong muốn

5.2.2.2.1. Học sinh cấp 3

5.2.2.2.2. Sinh viên

5.2.3. Q3: Họ thường hoạt động ở đâu

5.2.3.1. Offline

5.2.3.1.1. Sinh viên

5.2.3.1.2. Học sinh cấp 3

5.2.3.2. Online

5.2.3.2.1. Facebook

5.2.3.2.2. Instagram

5.2.3.2.3. Tiktok

5.2.3.2.4. Pinterest

5.2.3.2.5. Netflix và các kênh chiếu phim của người Việt

6. B3: Lập kịch bản

6.1. Online

6.1.1. Social Media

6.1.1.1. Facebook

6.1.1.1.1. Fanpage CS

6.1.1.1.2. Fanpage Event

6.1.1.1.3. Các Group các trường cấp 3, đại học(CBCSĐH, VNUK <3,...)

6.1.1.2. Instagram

6.1.1.2.1. Ảnh các bạn trai xinh gái đẹp cầm vật dụng liên quan đến WS

6.1.1.2.2. Reels

6.1.1.2.3. Story buổi WS đầu tiên

6.1.2. TikTok (?)

6.1.2.1. Có thể dùng Reels từ Ins hoặc ngược lại

6.1.3. Email

6.1.3.1. Thư mời Mailchimp

6.1.3.1.1. Personal Contact các bạn cấp 3

6.1.3.1.2. Sinh viên VNUK

6.1.3.1.3. Data từ các buổi WS trước

6.2. Offline

6.2.1. Word Of Mouth

6.2.1.1. Bạn bè của các thành viên trong CS

6.2.1.2. Anh em học cấp 3

6.2.2. School tour + PS + Interview Tips

6.2.2.1. Lồng ghép về chủ đề soft-skill

7. Chọn bạn phù hợp và phải có dặn dò kĩ lưỡng

8. Like + Comment + Share(nếu được)

9. Dự kiến 25-30 người tham gia mỗi WS