Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Маркетинг by Mind Map: Маркетинг

1. Сутність маркетингу

1.1. Маркетинг - це вид людської діяльності в умовах ринку по задоволенню потреб і нестатків людей

1.2. категорії маркетингу

1.3. концепції маркетингу

2. Класифікація маркетингу

2.1. Види маркетингу

2.2. Цілі

2.3. принципи

2.4. завдання

2.5. функції

3. Характеристика маркетингу

3.1. Система засобів

3.2. Основні етапи

4. Маркетингові дослідження

4.1. Процес досліджень

4.2. Комплексне дослідження

4.3. Інформаційне забезпечення

5. Маркетингова товарна політика

5.1. Товар, у визначенні Ф. Котлера, - це «усе, що може задовольнити нестаток чи потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання і споживання». До товару можуть бути віднесені фізичні особи, послуги, місця, організації й ідеї.

5.2. Сутність

5.3. Упакування

5.4. Маркування

5.5. Життєвий цикл

6. Маркетингова цінова політика

6.1. Ціноутворення

6.2. Постановка задач

6.3. Попит — кількість товару, яку споживачі бажають і можуть придбати за різними цінами протягом певного періоду часу.

6.4. Оцінка витрат

6.5. Аналіз

7. Маркетингова політика розподілу

7.1. Функції каналу розподілу

7.2. Структура

7.3. Роль торговців

8. Маркетингова комунікакційна політика

8.1. Цілі

8.2. Засоби

8.3. Реклама

8.4. Стимулювання збуту

8.5. Персональний продаж

9. Організація маркетингу

9.1. Формування структур

9.2. Види

10. Контроль маркетингу

10.1. Етапи

10.2. Маркетинговий аудит