Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Linia TV by Mind Map: Linia TV

1. Powitanie

1.1. Witam Cię. nazywam się Izabela Tomaszewska i pokażę Ci świat jakiego do tej pory nie znałeś.

1.1.1. To [kula ziemska] jest świat w którym ty żyjesz.

1.1.1.1. Ogromny

1.1.1.2. Bogaty. O wiele bardziej niż ci się wydaje

1.1.1.3. Znasz tylko mały wycinek całości i ten wycinek nazywasz swoim światem.

1.1.1.3.1. Bajka o rybie

2. Psychologia

2.1. Etymologia słowa psychologia wywodzi się z greckiego "Psyche" (dusza) i "Logos" (nauka)

2.2. Psychologia jest nauką o duszy

2.2.1. Dusza stała się tabu

2.3. Obecnie psychologia stała się bardziej nauką o zachowaniach i reakcjach człowieka.

2.4. Powrót do źródła

2.4.1. Człowiek jako całość, istota także duchowa, z nie tylko nieświadome reakcje na bodźce

2.4.2. Aby wrócić do źródła, należy osiągnąć większe zrozumienie

2.4.2.1. Zrozumienie = Świadomość

2.4.2.1.1. Najwyższy poziom rozwoju psychicznego

2.4.2.1.2. Poznanie i zrozumienie nieznanego dotąd mnie

3. Wino

3.1. Aby zrobić dobre wino, trzeba wycisnąć tysiące winogron

3.2. [outside]

3.2.1. Wyobraź sobie, że każde grono symbolizuje

3.2.1.1. To jest gałąź nauki, a to [te grona reprezentują] są jej myśli, odkrycia i założenia

4. Zasady