Các nhóm ngành nghề phân chia theo thị trường chứng khoán Việt Nam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các nhóm ngành nghề phân chia theo thị trường chứng khoán Việt Nam by Mind Map: Các nhóm ngành nghề phân chia theo thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Công nghệ viễn thông

2. Dược phẩm

3. Hàng không

3.1. Tổng công ty hàng không VN

3.2. Hàng không VietJet

3.3. CTCP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

3.4. CTCP dịch vụ hàng hóa nội bài

3.5. CCP suất ăn hàng không nội bài

4. Ngân hàng

4.1. NHTMCP ngoại thương VN

4.2. NHTMCP đầu tư và phát triển VN

4.3. NHTMCP kỹ thương VN

4.4. NHTMCP công thương VN

4.5. NH á châu

5. Giáo dục

6. Bất động sản

7. Cao su

8. Chứng khoán

9. DỊch vụ công ích

10. Khoán sản

11. Năng lượng

12. Thực phẩm