Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Механіка by Mind Map: Механіка

1. Кінематика

1.1. види руху

1.1.1. Закони Ньютона

1.1.1.1. Закон Гука

1.1.1.1.1. Закон Всесвітнього тяжіння

2. Динаміка

2.1. інерціальні системи відліку

2.1.1. неінерціальні системи відліку

2.1.1.1. відносність часу

2.1.1.1.1. теорія відносності

3. Розділ фізики

4. Вивчає механічний рух тіл та зміни які відбуваються при їх взаємодії.