Інформаційні джерела фінансового еккаунтингу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні джерела фінансового еккаунтингу by Mind Map: Інформаційні джерела фінансового еккаунтингу

1. Офіційні

1.1. Органи державної влади

1.2. Органи державної статистики

1.3. Спеціалізовані науково-дослідні інститути

1.4. Офіційні особи

1.5. Установи соціальної політики і праці

1.6. Демографічні відомства

2. Неофіційні

2.1. Громадські організації

2.2. Політичні партії

2.3. Соціологічні установи

2.4. Альтернативні засоби масової комунікації

2.5. Незалежні інформаційно-аналітичні центри

3. За послідовністю вихідних джерел інформації

3.1. Первинні

3.2. Вторинні

3.3. Третинні

4. За способом публікації

4.1. Періодичні видання

4.1.1. журнали

4.1.2. збірники статей

4.2. Неперіодичні видання

4.2.1. книги

4.2.2. посібники

4.2.3. дисертаційні роботи

4.3. З невстановленою періодичністю

5. За доступністю

5.1. Опубліковані

5.2. Неопубліковані

5.3. Стародавня література

5.4. Видання фірми

6. Вимоги до джерел

6.1. Вірогідність

6.2. Надійність

6.3. Відносність

6.4. Своєчасність

6.5. Повнота

6.6. Важливість