HÜCRE NEDİR?

Hücre Zihin Haritası

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÜCRE NEDİR? by Mind Map: HÜCRE NEDİR?

1. HAYVAN HÜCRESİ İNCELEMELERİ

1.1. Ağız İçi Epitel Hücresi

1.2. Nöron (Sinir) Hücresi

1.3. Kemik Hücresi

1.4. İskelet Kas Hücresi

1.5. Düz Kas Hücresi

1.6. Sperm ve Yumurta Hücresi

2. BİTKİ HÜCRELERİNİN MİKROSKOP ALTINDA İNCELEMESİ

2.1. Yaprak Hücresi

2.2. Kök Hücresi

2.3. Soğan Zarı

2.4. Yaprak Hücresi

3. HÜCREDEKİ ANA BÖLÜMLER NELERDİR?

3.1. 1.Hücre Zarı

3.1.1. Canlıdır.

3.1.2. Seçici geçirgendir. (Por geçitleri)

3.1.3. Esnektir.

3.1.4. Şekil verir.

3.1.5. Dış etkilerden korur.

3.2. 2.Sitoplazma

3.2.1. Yarı saydamdır.

3.2.2. Yarı akışkan, yumurta akı kıvamındadır.

3.2.3. Yaşamsal olayları gerçekleştirir.

3.2.3.1. Organeller

3.2.3.1.1. Endoplazmik Retikulum - Madde iletimi

3.2.3.1.2. Golgi - Salgılama ve paketleme

3.2.3.1.3. Lizozom - Hücre içi sindirim

3.2.3.1.4. Ribozom - Protein sentezleme

3.2.3.1.5. Sentrozom - Hücre bölünmesi

3.2.3.1.6. Kloroplast - Fotosentez yapılması

3.2.3.1.7. Mitokondri - Enerji üretimi

3.2.3.1.8. Koful

3.2.4. Enzimler, hormonlar, mineraller, karbonhidratlar ve yağlar bulundurur.

3.3. 3.Çekirdek

3.3.1. Hücreyi yönetir.

3.3.2. Yaşamsal faaliyetleri denetler.

3.3.3. Kromozom, DNA, gen ve nükleotid bulundurur.

4. DÜNDEN BUGÜNE HÜCRE İLE İLGİLİ KEŞİFLER: HÜCRE TEORİSİ

4.1. İlk mikroskobu 1590'da Zacharias Janssen yaptı. Hücrenin görülmesi bu icatla mümkün oldu.

4.2. 1665'te Robert Hooke oda şeklinde bu yapılara "CELL (HÜCRE)" adını vermiştir. İlk hücreyi gözlemlemiştir.

4.3. 1671'de Leeuwenhoek ilk kez tek hücreli bir canlıyı görüntülemiştir.

4.4. 1831'de Brown bitki hücresi çekirdeğini gözlemlemiştir.

4.5. 1838 Schwann tüm hayvanların hücrelerden oluştuğunu keşfetti.

4.6. 1839 Schleiden tüm bitkilerin hücrelerden oluştuğunu keşfetti.

4.7. Schwann ve Schleiden birlikte hücre teorisini ortaya attılar.

4.8. 1840 Roelliker sperm ve yumurtayı gözlemledi.

4.9. 1855 Virchov modern hücre teorisini açıkladı.

4.10. 1866 ilk moden mikroskop yapıldı.

4.11. 1939 ilk elektron mikroskobu yapıldı.

4.12. 1953 Watson ve Crick tarafından DNA keşfedildi.

4.13. 1996 ilk klon koyun Dolly Dünya'ya geldi.

4.14. 2015 Aziz Sancar hasarlı DNA onarımını açıkladı ve NOBEL ÖDÜLÜ aldı.

5. HÜCREDEN ORGANİZMAYA YAPILAR: Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar sistemleri ve sistemlerde organizmayı oluşturur.

5.1. Hücre

5.2. Doku

5.3. Organ

5.4. Sistem

5.5. Organizma

6. BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ ARASINDAKİ FARKLAR

6.1. 1. Bitki hücresi köşeli, hayvan hücresi yuvarlaktır.

6.2. 2. Bitki hücresinin hücre duvarı vardır, hayvan hücresinin yoktur.

6.3. 3. Bitki hücresinin kofulları büyük ve az, hayvan hücresininki küçük ve çoktur.

6.4. 4. Kloroplast bitki hücresinde vardır, hayvan hücresinde yoktur.