โควิดระบาดกลุ่ม “พนักงานบริษัท” 3 เขตใหญ่ “ราชเทวี สาทร ลาดพร้าว”

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โควิดระบาดกลุ่ม “พนักงานบริษัท” 3 เขตใหญ่ “ราชเทวี สาทร ลาดพร้าว” by Mind Map: โควิดระบาดกลุ่ม “พนักงานบริษัท” 3 เขตใหญ่ “ราชเทวี สาทร ลาดพร้าว”

1. what

1.1. มีการระบาดเข้าไปในกลุ่มพนักงานบริษัทในออฟฟิศ ในเขตราชเทวี สาทร ลาดพร้าว

2. Who

2.1. พนักงานออฟฟิศ

3. Why

3.1. เพราะ ผู้คนไม่ได้เว้นระยะห่างและมีการสัมผัสสิ่งของอยู่ตลอด

4. Where

4.1. บริษัทในเขตราชเทวี สาทร ลาดพร้าว

5. How

5.1. ในบริเวณดังกล่าวมีผู้คนอยู่เยอะจำเป็นต้องเข้มงวดมาตราการเว้นระยะห่างมากขึ้น

6. When

6.1. วันที่ 13 พ.ค. 2564