Sosyoloji Kuramları-Sociological Theory

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sosyoloji Kuramları-Sociological Theory by Mind Map: Sosyoloji Kuramları-Sociological Theory

1. I. Klasik Sosyoloji Kuramları

1.1. 1. Ana hatlarıyla sosyoloji kuramının tarihi: ilk dönem

1.1.1. Sosyoloji kuramını geliştiren Toplumsal güçler

1.1.2. Entelektüel güçler ve sosyoloji kuramının yükselişi

1.1.3. Fransız sosyolojisinin gelişimi

1.1.4. Alman sosyolojisinin gelişimi

1.1.5. İngiliz sosyolojisinin gelişimi

1.1.6. İlk dönem İtalyan sosyolojisinin kilit şahsiyeti

1.2. 2. Karl Marx

1.2.1. Diyalektik

1.2.2. TARİHİN MADDECİ KAVRANIŞI

1.2.3. İNSAN POTANSİYELİ

1.2.4. YABANCILAŞMA

1.2.5. KAPİTALİST TOPLUM YAPILARI

1.2.6. SINIF KURAMI

1.2.7. KAPİTALİST TOPLUMUNUN KÜLTÜREL YÖNLERİ

1.2.8. KOMÜNİZM

1.3. 3. Emilé Durkheim

1.3.1. Sosyolojik Bakış Açısı

1.3.2. Toplumsal Dayanışma

1.3.3. Ahlak

1.3.4. Din

1.3.5. Bilgi Sosyolojisi

1.3.6. Anomi ve İntihar

1.3.7. Toplumsal Olgular

1.4. 4. Max Weber

1.4.1. Sosyal Bilimler Metodolojisi

1.4.2. Tabakalaşma Teorisi

1.4.3. Toplumsal Eylem

1.4.4. Otorite, Karizma, Bürokrasi

1.4.5. Rasyonelleşme

1.4.6. Kapitalizm ve Din

1.5. 5. Georg Simmel

2. II. Modern Sosyoloji Kuramları

2.1. 6.Sosyoloji kuramının kısa tarihi: sonraki dönem

2.2. 7. Yapısal İşlevselcilik, Sistemler Kuramı ve Çatışma kuramı

2.3. 8. Yeni Marxçı kuramın çeşitleri

2.4. 9. Sembolik Etkileşimcilik

2.5. 10. Etnometodoloji

2.6. 11. Alışveriş, Ağ ve Rasyonel Seçim Kuramı

2.7. 12. Çağdaş Feminizm Kuram

2.8. 13. Mikro-Makro ve Faillik-Yapı Bütünleştirilmesi

3. III. Modernden Postmoderne Toplum Kuramı (ve Ötesi)

3.1. 14. Modernlikle ilgili Çağdaş kuramlar

3.2. 15. Irk ve sömürgecilik Kuramları

3.3. 16.Küreselleşme Kuramı

3.4. 17. Yapısalcılık, Postyapısalcılık ve Postmodern Toplum Kuramı

3.5. 18. Yirmibirinci Yüzyılda Toplum Kuramı