Cấu trúc các loại virut

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cấu trúc các loại virut by Mind Map: Cấu trúc các loại virut

1. Hình thái

1.1. cấu trúc xoắn

1.2. cấu trúc khối https://cdn.vungoi.vn/vungoi/1530516890552_cau_truc_cua_virus.png

1.3. cấu trúc hỗn hợp https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLiO3gKYYc-zd5Q3Q19ewrkX7MtXDvJPXhNg&usqp=CAU

2. Cấu tạo

2.1. Lõi (axit nucleic)

2.1.1. Bao gồm ADN hoặc ARN

2.1.2. Chức năng: Mang thông tin di truyền

2.2. Vỏ Capsit

2.2.1. Cấu tạo từ capsome

2.2.2. Chức năng: Bảo vệ lõi axit nucleic

2.3. Vỏ ngoài (một số virus)

2.3.1. Gồm Lipit kép, protein, glicoprotein

2.3.2. Chức năng: Bảo vệ nucleocapsit và bám lên bề mặt vật chủ