Сполучник

Ментальна мапа за темою "Сполучник"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сполучник by Mind Map: Сполучник

1. Частина мови

1.1. Службова

2. Лексичне значення

2.1. Немає

3. Член речення

3.1. Не є членом речення

4. Види

4.1. За значенням

4.1.1. Розряди

4.1.1.1. Підрядності

4.1.1.1.1. Поєднують головну й залежну частини складного речення

4.1.1.2. Сурядності

4.1.1.2.1. Поєднують однорідні члени речення або рівноправні частини складного речення

4.1.2. Групи

4.1.2.1. Єднальні

4.1.2.1.1. і, й, та

4.1.2.2. Протиставні

4.1.2.2.1. а, але, однак

4.1.2.3. Розділові

4.1.2.3.1. аби, чи, хоч

4.1.2.4. Часові

4.1.2.4.1. коли, доки, звідтоді

4.1.2.5. Причинові

4.1.2.5.1. бо, тому що, оскільки

4.1.2.6. Мети

4.1.2.6.1. щоб, аби

4.1.2.7. Умовні

4.1.2.7.1. якщо, як, коли

4.1.2.8. Допустові

4.1.2.8.1. хоч, хай, що

4.1.2.9. Наслідкові

4.1.2.9.1. так що, отож

4.1.2.10. Порівняльні

4.1.2.10.1. як, мов, ніж, наче

4.1.2.11. З'ясувальні

4.1.2.11.1. що, щоб, як

4.2. За вживанням

4.2.1. Неповторювані

4.2.1.1. і, та, але

4.2.2. Повторювані

4.2.2.1. чи-чи, і-і, то-то

4.2.3. Парні

4.2.3.1. якщо...то, не стільки...скільки, не тільки...а й

4.3. За будовою

4.3.1. Прості

4.3.1.1. і, й, але, чи, бо

4.3.2. Складні

4.3.2.1. зате, якби, якщо

4.3.2.2. Пишуть разом

4.3.3. Складені

4.3.3.1. тому що, завдяки тому що, так що

4.3.3.2. Пишуть окремо

4.3.3.3. Кому ставлять одну - перед усім сполучником.

5. Кома

5.1. Ставиться другим із розділових сполучників. Поєднують:

5.1.1. Однорідні члени речення

5.1.1.1. Я дам тобі або яблуко, або цукор

5.1.2. Частини складного речення

5.1.2.1. Чи у байраці сидіти, чи у полі бродити