Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Романтизм by Mind Map: Романтизм

1. Архітектура

1.1. Неоготика або Псевдоготика

1.2. Неовізантійський стиль

1.3. Історизм

2. Скульптура

2.1. Скульптури в франції

2.2. Риси і різновиди скульптури

2.3. Наполеонівський ампір

3. Садово-паркова ахітектура