ТЕРМІЧНА ОБРОБКА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ТЕРМІЧНА ОБРОБКА by Mind Map: ТЕРМІЧНА ОБРОБКА

1. ВЛАСНЕ ТЕРМІЧНА

1.1. Відпал

1.2. Гартування

1.3. Відпуск

1.4. Нормалізація

2. ХІМІКО - ТЕРМІЧНА

2.1. Цементація ( С )

2.2. Азотування ( N )

2.3. Ціанування ( С + N )

2.4. Дефузна металізація:

2.4.1. алітування ( Аl )

2.4.2. хромування ( С )

2.4.3. силікування ( Si )

2.5. Борування

2.6. Воронування

3. ТЕРМО - МЕХАНІЧНА

3.1. Низькотемпературна обробка

3.2. Високотемпературна обробка