Психолого-педагогічна класифікація

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психолого-педагогічна класифікація by Mind Map: Психолого-педагогічна класифікація

1. Порушення засобів спілкування

1.1. Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення (ФФН)– порушення процесів формування вимовної системи рідної мови у дітей з різними мовленнєвими розладами унаслідок дефектів сприйняття і вимови фонем (звук мовлення, за механізмом утворення поділяється перш за все на голосні і приголосні). Серед дітей з порушеннями мовлення ця група є найчисленнішою. В усному мовленні у дітей з ФФН можуть спостерігатися наступні відхилення у вимові: відсутність звуку (ука-рука), заміна одного звуку іншим певним звуком (суба-шуба), змішення тих звуків, які входять до складу певних фонетичних груп. Спостерігається нестійке вживання цих звуків в різних словах. Відповідно вони випробовують значні утруднення при навчанні письму та читанню.

1.2. Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ) – різні складні мовленнєві розлади, при яких порушене формування всіх компонентів мовленнєвої системи, які відносяться до звукової і смислової сторони. Як загальні ознаки наголошуються: пізній початок розвитку мовлення, мізерний словарний запас, аграмматизм, дефекти вимови, дефекти фонемостворення. Дане мовленнєве порушення викликане органічним ураженням ЦНС або периферійного відділу мовленнєвого апарату (алалія, афазія, дизартрія, ринолалія), або функціональними порушеннями (затримка розвитку мовлення). При цьому у дітей відмічається збереження слуху і задовільне розуміння доступного для певного віку мовлення, яке до неї звернуте. Це порушення може бути виражене різною мірою: від відсутності мовлення або її лепітного стану до розгорненого, але з елементами фонемного і лексико-граматичного недорозвинення.

2. Порушення у застосуванні засобів спілкування

2.1. Заїкання (логоневроз) є одним із найскладніших і довготривалих мовленнєвих порушень, що характеризується розладом темпу, ритму і плавності експресивного мовлення з переважним ураженням комунікативної функції, зумовлене судомними скороченнями у м'язах артикуляції, фонації й дихання. Заїкання – це складне психофізіологічне порушення.