Controlul social

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Controlul social by Mind Map: Controlul social

1. DEFINIȚIE: acordul iniţial, stabilit în mod raţional de oameni aflaţi într-o stare de deplină libertate şi egalitate, prin care ei renunţă la o parte din drepturile lor individuale în favoarea unei instanţe supraindividuale;

2. DIMENSIUNI

3. 2. Cu caracter intern: implică acceptarea normelor grupului ca şi cum ar fi propriile lor norme

4. TIPURI

5. Controlul social formal şi Controlul social informal

6. Controlul social pozitiv și Controlul social negativ

7. Control social organizat și Controlul social neorganizat

8. În funcţie de metodele şi mijloacele utilizate, controlul social poate fi de patru tipuri: 1. Control social penal 2. Control social compensator 3. Control social conciliator 4. Control social terapeutic

8.1. 1. Cu caracter extern: se referă la conformarea indivizilor faţă de totalitatea presiunilor şi influenţelor sociale care se exercită asupra lor de către societate

9. MIJLOACELE

10. 1. Mijloacele de control instituţionalizate 2. Mijloacele de control neinstituţionalizate 3. Mijloacele psihosociale 4. Mijloacele material-sociale

11. AGENȚI

12. Agenţii instituţionalizaţi (formali) Agenţii neinstituţionalizaţi (informali)