Кайдашева сім'я

хз

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Кайдашева сім'я by Mind Map: Кайдашева сім'я

1. Жанр

1.1. реалістична соціально-побутова гумористично-сатирична повість-хроніка

2. Ідея

2.1. Ідея «Кайдашева сім'я»: критика окремих вад тогочасного панівного суспільного ладу, які спотво­рювали людські почуття і взаємини, інтереси і прагнення; засудження егої­зму, жорстокості і дріб’язковості в стосунках з людьми, висловлення суму за людину, її самоприниження і моральний занепад; мотив національної са­мокритики, що переходить у мотив сорому й уболівання за український світ.

3. Герої

3.1. Омелько Кайдаш — голова сім'ї Маруся Кайдашиха — його дружина Карпо Кайдашенко — старший син Лаврін Кайдашенко — молодший син Мотря Кайдашенчиха — старша невістка Мелашка Кайдашенчиха — молодша невістка

4. Тема

4.1. Зображення реалістичних і трагічних за своєю суттю картин життя та психології українських селян у перші десятиріччя після реформи 1861 р.

5. Рід літератури

5.1. Епос

6. Композиція

6.1. твориться відповідно до реалістичних принципів. Повість скомпонована зі сцен, ситуацій селянського побуту, в яких розкриваються темнота, обмеженість, егоїзм дрібних власників. Ос­нову сюжету твору складають епізоди родинного життя Кайдашів — сім’ї, в якій іде боротьба за приватну власність. Основним у «Кайдашевій сім’ї» є соціальний конфлікт, породжений приватновласницькими законами того­часної дійсності, майновою нерівністю між людьми, їх прагненням до вла­сності. Соціальний конфлікт у повісті посилюється психологічним, що виникає з тих потворних рис і звичок у характерах героїв, які сформували­ся в умовах кріпосницького ладу. Крізь увесь твір проходить контраст між світом природи і світом жалюгідних людських взаємин. Це помітно ще з експозиції твору.